הרב יהודה שביב

הרב יהודה שביב ז"ל למד בישיבת "כרם ביבנה", ובשנת תשכ"ט הצטרף לישיבת הר עציון, כר"מ מחזור א' של הישיבה. מאז ועד שנת תשס"ג, כיהן הרב שביב כר"מ בישיבה. הרב שביב פרסם מאמרים, שיעורים וספרים רבים במגוון נושאים, מתנ"ך, מחשבה והלכה ועד גמרא. בשנת תשס"ד פרש הרבה שביב מתפקידו בישיבה. הרב שביב הלך לעולמו בי"ג בטבת תשע"ט. יהי זכרו ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה שביב מכתב מרב יהודה שביב לרב חנן פורת על הקמת הישיבה מכתב אחד מתוך תכתובת בין הרב שביב וחנן פורת בשנת תשכ"ח טרם הקמת הישיבה. הדברים המרגשים מדברים בעד עצמם.
הרב יהודה שביב בני משה
הרב יהודה שביב מה בין יתרו לעמלק
הרב יהודה שביב ממלחמת בני אפרים עד לשירת הים
הרב יהודה שביב נטיעה
הרב יהודה שביב 04: תורת המנחה
הרב יהודה שביב 07: הקללה לברכה
הרב יהודה שביב 08: שופר של חירות
הרב יהודה שביב 17: מי לה' - לאן - חנוכה - לקחים מאוחרים
הרב יהודה שביב 09: מנוחת הפורים
הרב יהודה שביב 23: ראש הישיבה - דברים על הגר"ח גולדוויכט זצ"ל
הרב יהודה שביב 14: תורה א-להית מול מוסר אנושי במשנת הראי"ה הראי"ה קוק זצ"ל - שישים שנה לפטירתו
הרב יהודה שביב 17: הרואה לדורו(ת)?! הראי"ה קוק זצ"ל - ששים שנה לפטירתו
הרב יהודה שביב 23: איש ימיני הרב שאול ישראלי ז"ל
הרב יהודה שביב 04: פורים - פנים אוניברסליות
הרב יהודה שביב בראשית הייתה מחשבה "זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו". היום, ג' בכסלו, מלאו 52 שנים לפתיחת ישיבתנו. מכתב זה נכתב בשנת תשכ"ח אל הרב חנן פורת ז"ל, שנה שבה עלתה במחשבה התוכנית להקמת הישיבה הגבוהה באיזור.