הרב יהודה שביב

הרב יהודה שביב ז"ל למד בישיבת "כרם ביבנה", ובשנת תשכ"ט הצטרף לישיבת הר עציון, כר"מ מחזור א' של הישיבה. מאז ועד שנת תשס"ג, כיהן הרב שביב כר"מ בישיבה. הרב שביב פרסם מאמרים, שיעורים וספרים רבים במגוון נושאים, מתנ"ך, מחשבה והלכה ועד גמרא. בשנת תשס"ד פרש הרבה שביב מתפקידו בישיבה. הרב שביב הלך לעולמו בי"ג בטבת תשע"ט. יהי זכרו ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה שביב פרשת האזינו - בין כלל ישראל ליחיד בישראל ההבדלים בין שירת האזינו לבין שירת דוד מלמדים על ההבדל העקרוני שבין היחיד לבין הכלל, הקב`ה הבטיח לכלל ישראל שלא יימחה זכרו, אבל גורלו של היחיד תלוי במעשיו בלבד. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב שבת הגדול - וערבה לה' - הפטרת שבת הגדול העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת פרה - הפטרת פרשת פרה מה בין טהרת הגוף לבין טהרת הנפש? הנביא יחזקאל מקביל ביניהם לבין היחס שבין טבילה במקווה לבין הזאת מים חיים, ובין גאולה בידי אדם לבין גאולה בידי שמיים. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב היום הראשון של ראש השנה - פקידה ודין ההפטרה מדגישה את ראש השנה כיום הדין לכלל ולפרט באמצעות סיפורה של חנה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב היום השני של ראש השנה - מצא חן במדבר - זכירת תשובה וגאולה פן הזיכרון שבראש השנה מתחלק לשניים: מחד - הקב"ה זוכר ביום זה את עמו, ומאידך - הקב"ה ועם ישראל נזכרים בו בתקופת האירוסין של נדודי המדבר. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב שבועות - מעשה מרכבה - הפטרת חג השבועות העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב שבע דנחמתא מדוע נבחרו דווקא שבע נבואות אלו של ישעיהו להיקרא "שבע דנחמתא"? ייתכן שמעבר לפן הנחמה שבהן, ניתן למצוא קשר בין ההפטרות לבין הפרשות שאחריהן הן נקראות. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב שבת שובה - שובה ישראל - הפטרת שבת שובה מדוע מפטירים בשבת שובה דווקא בנבואת הושע זו? ההפטרה מדגישה את הוידוי ואת הקבלה בלב - שניים מהעקרונות החשובות ביותר של התשובה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב תענית ציבור - דרשו ה' בהמצאו -הפטרת תענית ציבור מהו אופיו הרצוי של ראש החודש? מה הקשר בין תיקון הלבנה לבין יחסו של שאול לדוד וליהונתן? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב תשעה באב - אסוף אסיפם - פורענות ופתח תקווה העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת זכור - הפטרת פרשת זכור מתוך סיפור מלחמת שאול בעמלק ניתן ללמוד על חשיבותו הרבה של ציווי מחיית עמלק. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב סולם המקדש, באר שבע ובית אל המדרש מביא שתי דעות בנוגע למקומו של סולם יעקב: באר שבע ובית אל. מה הקשר בין שני המקומות הללו לבין חלום יעקב?
הרב יהודה שביב על "השמש"
הרב יהודה שביב כפייה על המצוות
הרב יהודה שביב מכירת והחלפת ספרי קודש
הרב יהודה שביב לארבע רוחות לכי הרוח - למשמעות הביטוי "רוח חכמים נוחה" מודיעים בצער רב על פטירתו של הרב יהודה שביב ז"ל
הרב יהודה שביב אבל אם
הרב יהודה שביב מלאכת קטן בשבת
הרב יהודה שביב עיונים במצוות אהבת הרע
הרב יהודה שביב מורא אם ואב
הרב יהודה שביב בירורים בהלכות פדיון שבויים (א)
הרב יהודה שביב בירורים בהלכות פדיון שבויים (ב)
הרב יהודה שביב מאבל לנחמה
הרב יהודה שביב מכתב מרב יהודה שביב לרב חנן פורת על הקמת הישיבה מכתב אחד מתוך תכתובת בין הרב שביב וחנן פורת בשנת תשכ"ח טרם הקמת הישיבה. הדברים המרגשים מדברים בעד עצמם.
הרב יהודה שביב בני משה

עמודים