הרב יואב שחם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואב שחם 14: יסוד דין שחיטה ברצוננו לבחון במאמר זה את היחס בין מעשה השחיטה להיתר הבהמה.
הרב יואב שחם 22: הגדרת איסור בשר בחלב עלינו להבין שיסוד איסור האכילה מושרש בהעברת הטעם כשלעצמה (ולא במעשה הבישול), כפי שקיים ביחס לשאר איסורי אכילה שבתורה.