הרב אליהו שי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליהו שי שיעור 17 - חג הסוכות וחג המצות שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 18 - הקרבנות האסורים בהקרבה - מבנה ומשמעות (א) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 19 - הקרבנות האסורים בהקרבה - מבנה ומשמעות (ב) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 20 - חביבין הגרים (א) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 21 - חביבין הגרים (ב) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 22 - חביבין הגרים (ג) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 23 - כיבוד אב ואם - עיון מחודש (א) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 24 - כיבוד אב ואם - עיון מחודש (ב) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 25 - כיבוד אב ואם - עיון מחודש (ג) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 26 - כיבוד אב ואם - עיון מחודש (ד) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי מועד בדיקת החמץ ואופיו של יום י"ד בניסן
הרב אליהו שי עקידת יצחק וקריעת ים סוף המדרש מקביל בין עקידת יצחק לבין קריעת ים סוף, ומתברר שאכן קיימות הקבלות רבות בין שתי הפרשיות הללו. מהי משמעותן של הקבלות אלו?

עמודים