הרב צבי שלוה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב צבי שלוה מנחת העומר מהן מהותה ומשמעותה של מנחת העומר? מדוע היא מופיעה שלא בהקשרה, בפרשת ויקרא? המאמר משווה בין מנחת העומר לבין המן, שאותו אכלו בני ישראל במדבר.