הרב אברהם שמאע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם שמאע שתי בחינות בחג הסוכות התורה חותמת את פרשת המועדות פעמיים. מדוע מופיעה חתימה כפולה זו?