הרב אברהם שמאע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם שמאע מדוע לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה? המאמר מביא את פירושו של רש`י המציג את אסתר כאנוסה ולכן לא אמרה את עמה ומולדתה וכן הוא מביא את שלושת הפירושים של אבן עזרא. השלישי שבהם מסביר שמרדכי מצוה עליה לא לומר את עמה כדי שתוכל לקיים מצוות בסתר. מרדכי שומר על אסתר כמו על בת: בהתחלה כדי לראות מה יעשה בה, ולאחר בחירתה למלכה לראות מה היא תעשה.