הרב שמואל שמעוני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני עבודת ה' בבני נח לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ביום השנה השני, הועבר בבית המדרש של ישיבת הר עציון, א' באייר תשע"ז