הרב שמואל שמעוני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני 'במיעוט דרך ארץ' שיעור זה יעסוק במידה `בתלמוד`, הקניין הראשון מארבעים ושמונת הדברים שהתורה נקנית בהם. תחילה נראה כי שינון ההלכות, עוד קודם הבנתן ולימודן לעומק, קודם, לפי הדרכות חז`ל, לעיון ולהעמקה, ולאחר מכן נסביר מדוע. בהמשך נצביע על שלבים הכרחיים נוספים ללימוד. בסוף השיעור נעמוד על החשיבות בלימוד מרב דווקא, ולא רק דרך לימוד ספרים, ובכך שהלומד תמיד יראה עצמו כתלמיד. קנייני תורה