הרב מאיר שפיגלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן טבילות וקידושים עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן הקדמה והפרשת שבעת ימים עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן סקירה כללית עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן העם והמשכן עיון בפסוקים מגלה כי תחילתו של ספר במדבר מתייחסת באופן ישיר לסיומו של ספר שמות, ובשניהם מהווה המשכן עיקרון מרכזי. מהו ההבדל בין התפיסות שבין שני הספרים? בשיעור זה נטען כי ספר במדבר מייצג את הקשר והיחס שבין עם ישראל לבין המשכן. עיקרון זה עומד בבסיס הפרשיות הפותחות את ספר במדבר. קש"ת - פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן כיבוש יריחו תוכנית תנך