הרב מאיר שפיגלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי תבוא - מעמד הברכה והקללה מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ניצבים - תפקידה של פרשת ניצבים המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת האזינו - וילך משה - לאן הלך? פרשת וילך פותחת ב`וילך משה`. לאן הלך משה? פרשת האזינו מסתיימת ב`ויבוא משה`. מהיכן הוא בא? ייתכן, שזמנן הכרונולוגי של פרשיות וילך-האזינו הוא לפני פרשת דברים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וזאת הברכה - סיומה של התורה התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן העם והמשכן עיון בפסוקים מגלה כי תחילתו של ספר במדבר מתייחסת באופן ישיר לסיומו של ספר שמות, ובשניהם מהווה המשכן עיקרון מרכזי. מהו ההבדל בין התפיסות שבין שני הספרים? בשיעור זה נטען כי ספר במדבר מייצג את הקשר והיחס שבין עם ישראל לבין המשכן. עיקרון זה עומד בבסיס הפרשיות הפותחות את ספר במדבר. קש"ת - פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן כיבוש יריחו תוכנית תנך

עמודים