הרב מאיר שפיגלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן 18: "מעלין בקודש" הרב מאיר שפיגלמן בוחן את התפיסה ההלכתית של החשמונאים, בשעה שאלה עמדו מול פך אחד של שמן: כיצד להדליק כעת את המנורה. לאור בחירתם, הוא מסביר בצורה מחודשת את משמעות נס פך השמן ואת אופיו של המקדש כמקום שבו הנס משולב בשגרה הרגילה.
הרב מאיר שפיגלמן 09: "הים ראה וינס"
הרב מאיר שפיגלמן 08: פרשת דינה בשכם