הרב מאיר שפיגלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי תצא - דין הגירושין המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי תבוא - מעמד הברכה והקללה מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ניצבים - תפקידה של פרשת ניצבים המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן ראש השנה - השופר והחצוצרות ראש השנה - כמעט כולו הוא תורה שבעל פה. בתורה שבכתב נכתב מעט מאוד על חובות היום ועל מה שצריך להיעשות בו. לפיכך, ננסה להתמקד השבוע דווקא באותם הדינים שניתן לחקור אותם ולהבין אותם מעיון בתורה שבכתב. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת האזינו - וילך משה - לאן הלך? פרשת וילך פותחת ב`וילך משה`. לאן הלך משה? פרשת האזינו מסתיימת ב`ויבוא משה`. מהיכן הוא בא? ייתכן, שזמנן הכרונולוגי של פרשיות וילך-האזינו הוא לפני פרשת דברים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן חג הסוכות 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וזאת הברכה - סיומה של התורה התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן ה: - בל ייראה ובל יימצא - ניתוח הפסוקים האם איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" הם איסור אחד או שני איסורים? מהו ההבדל ביניהם? השיעור מעיין בציוויים אלו על רקע הפרשות השונות שבהם הם נאמרו. גמרא פסחים
הרב מאיר שפיגלמן טבילות וקידושים עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן הקדמה והפרשת שבעת ימים עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן סקירה כללית עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן העם והמשכן עיון בפסוקים מגלה כי תחילתו של ספר במדבר מתייחסת באופן ישיר לסיומו של ספר שמות, ובשניהם מהווה המשכן עיקרון מרכזי. מהו ההבדל בין התפיסות שבין שני הספרים? בשיעור זה נטען כי ספר במדבר מייצג את הקשר והיחס שבין עם ישראל לבין המשכן. עיקרון זה עומד בבסיס הפרשיות הפותחות את ספר במדבר. קש"ת - פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן כיבוש יריחו תוכנית תנך
הרב מאיר שפיגלמן 18: "מעלין בקודש" הרב מאיר שפיגלמן בוחן את התפיסה ההלכתית של החשמונאים, בשעה שאלה עמדו מול פך אחד של שמן: כיצד להדליק כעת את המנורה. לאור בחירתם, הוא מסביר בצורה מחודשת את משמעות נס פך השמן ואת אופיו של המקדש כמקום שבו הנס משולב בשגרה הרגילה.
הרב מאיר שפיגלמן 09: "הים ראה וינס"
הרב מאיר שפיגלמן 08: פרשת דינה בשכם
הרב מאיר שפיגלמן עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן שיעוריו של הרב מאיר שפיגלמן (תשס`ג)

עמודים