הרב מאיר שפיגלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן ה: - בל ייראה ובל יימצא - ניתוח הפסוקים האם איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" הם איסור אחד או שני איסורים? מהו ההבדל ביניהם? השיעור מעיין בציוויים אלו על רקע הפרשות השונות שבהם הם נאמרו. גמרא פסחים
הרב מאיר שפיגלמן טבילות וקידושים עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן הקדמה והפרשת שבעת ימים עבודת יום הכיפורים
הרב מאיר שפיגלמן סקירה כללית עבודת יום הכיפורים