הרב יובל שרלו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יובל שרלו "האבכה בחודש החמישי" השאלה הנשאלת בדרך כלל על ידי כולנו היא: לשם מה אנו צריכים את בית המקדש? הראיה היא שאנו מסתדרים היטב בלעדיו. מטרת פרק זה היא לשנות את השאלה לשאלה הפוכה: מה יש לנו בלעדיו?