הרב בנימין תבורי

הרב בנימין תבורי, יליד ארצות-הברית, נמנה על תלמידיו המובהקים של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל. הוא הוסמך לרבנות וסיים תואר M.A. בפילוסופיה יהודית בYeshiva University ולאחר מכן עמד בראש ישיבת בני עקיבא בטורונטו. החל משנת תשל"ט שמש הרב תבורי מעל שלושים שנה כר"מ בישיבת הר עציון. במשך שנה אחת הוא שימש כר"מ במדרשיית נועם, ובשנת תשמ"ז הוא ייסד את כולל "תורה מציון" בקליבלנד ועמד בראשו בשנתו הראשונה. בשנת תש"ע פרש הרב תבורי מתפקידו כר"מ בישיבה. הרב תבורי נפטר בג' אלול תשע"ט, יהי זכרו ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי אופיו של תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ערב תשעה באב ומוצאי תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי שבוע שחל בו תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי שלושת השבועות קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ארבע תעניות קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי תוספת תשעה באב ויום הכיפורים קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי מועדי השנה #13 מועדי השנה #13 קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי מועדי השנה #07, חייב אדם לטהר עצמו בגרגל מועדי השנה #07, חייב אדם לטהר עצמו בגרגל קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ראש חודש קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי מועדי השנה #09, הרואה נר חנוכה מועדי השנה #09, הרואה נר חנוכה קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי נרות חנוכה קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ירושלים = מקדש קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי משלוח מנות ומתנות לאביונים קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי קריאת המגילה לילה ויום קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי הלל בפורים קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי בדיקת חמץ קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי הסבה בפסח קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי קרבן פסח קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי אכילת מצה ח"ב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי אכילת מצה קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי פותחים בגנות ומסיימים בשבח הרב סולוביצ'יק הביא הרבה דינים ששייכים בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר ולא בזכירת יציאת מצרים היומיומית. אבל ישנם גם דברים ששייכים בזכירה ולא בסיפור. קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי זכירת יציאת מצרים קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי לימוד הלכות החג לפני החג קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי חייב אדם להקביל פנו רבו ברגל קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי שמחה, כבוד ועונג בחול המועד קש"ת - מועדי השנה

עמודים