משה צדוק
מרצה כותרת תקציר סידרה
משה צדוק משה: מוכיח ולא היסטוריון עיון בדברי הפרידה של משה מהעם מראה שמשה לא עסק בסיפור ההיסטוריה של עם ישראל, אלא העביר להם עקרונות חינוכיים ערב כניסתם לארץ המובטחת.