ד"ר משה קופל
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר משה קופל בעניין קבוע דף יומי