הרב אלחנן סמט

הרב אלחנן סמט נולד בשנת תשי"ג בירושלים. בצעירותו למד בבית הספר "דוגמה לבנים ע"ש הרב בן ציון עוזיאל", בישיבת נתיב מאיר ולאחר מכן בישיבת הכותל. שירת בצה"ל בחיל השריון. בשנים תשל"ז-תשמ"ג למד בישיבת מרכז הרב, היה חבר במכון "הלכה ברורה ובירור הלכה" והשתתף בכתיבת בירורי הלכה למסכת סנהדרין. במקביל ללימודיו הישיבתיים למד במכון להכשרת מורים בישיבת הר עציון. את לימודיו לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל סיים בטורו קולג'. בשנים תשל"ז-תשל"ט לימד בביה"ס התיכון "פלך" ובישיבת "נתיב מאיר", ומשנת תשל"ט החל ללמד תנ"ך וגמרא בישיבת ברכת משה שבמעלה אדומים למשך כעשרים וחמש שנים, ואף שימש בה ר"מ. משנת תשנ"ג החל ללמד ב"מכללת הרצוג" שליד ישיבת הר עציון באלון שבות. הוא מרצה מדי שנה ב"ימי העיון בתנ"ך" שמקיימת המכללה. העיונים שפרסם באינטרנט על פרשות השבוע במסגרת בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון יצאו לאור בספריו "עיונים בפרשות השבוע" שיצאו בשלוש סדרות (תשס"ב, תשס"ד, תשע"ג). כמו כן פרסם את הספרים "פרקי אליהו" ו"פרקי אלישע" אשר עוסקים בניתוח ובפרשנות של פרקי אליהו ואלישע בספר מלכים, את הספר "יד לרמב"ם" אשר מקבץ מאמרים למדניים העוסקים בפסקי הרמב"ם, וכן את הספר "עיונים במזמורי תהילים". הרב סמט פרסם מאמרים רבים בתנ"ך ובגמרא בבטאונים ובכתבי עת שונים, כגון "מגדים", "מעליות", "כתלנו", ו"תחומין".

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא…"* שבת הגדול - השבת שלפני פסח - קבועה בתודעתנו כהמשכן של ארבע השבתות שבהן קראנו את ארבע הפרשיות, מעין השבת החמישית. אך באמת הבדל גדול בינה לבינן. קריאת ארבע הפרשיות בשבתות הקבועות להן היא מנהג קדום, אשר נקבע במשנה במסכת מגילה ונידון לפרטיו בסוגיות התלמוד (מגילה כט ע"א - ל ע"ב) ונפסק בספרי ההלכה כמקובל. לעומת זאת, מנהגי שבת הגדול, ואף עצם קיומה של שבת מיוחדת בשם זה, אינם מוזכרים במשנה ובתלמוד. זהו מנהג שמקורו כנראה באשכנז ובצרפת בימי הביניים, ושמשם התפשט בעולם, ורק מאז תקופת הראשונים נזכר שמה המיוחד של שבת זו ונידונים מנהגיה המיוחדים . 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט הברכות והקללות – המבנה ומשמעותו 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת קדושים: 'ולפני עור לא תתן מכשל' (ויקרא י`ט, יד) - על פרשנותם המטפורית של חז"ל לאיסור עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת במדבר - `הדרכתיך במעגלי יֹשר` (משלי ד', יא) מהי שיטת מסירת המספרים בתורה? האם התורה מעגלת למאות שלמות, לעשרות שלמות, או שמא היא אינה מעגלת כלל? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מה צורך היה במניין הזה? לעומת ההנמקה הברורה של המפקד בערבות מואב, לא ניתנה למפקד הפותח את ספרנו הנמקה מפורשת בכתוב. מדוע מְצַוה ה' על משה לערוך מפקד בשעה זו ובמקום זה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת המועדות (פרק כ"ג) - מבנה הפרשה ומשמעותו פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת אמור - `ממחרת השבת` (כ`ג, ט-כב) עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בפירוש הפסוק "ממחרת השבת", שיוחס ע"י חז"ל, כידוע, למחרת יו"ט הראשון של פסח. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם" (ו', כז) ברכת כהנים במקדש ובגבולין כיצד ביטלו קהילות רבות בישראל קיומה התדיר של מצוַת עשה מן התורה שזמנה בכל יום, ומה טעמו של דבר זה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נשא - פרשת סוטה פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניו?ת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. על פי הבנה זו, ניתן גם לענות על השאלות שהוזכרו לעיל. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהר - `וספר...`; `וספרה...`; `וספרתם...`; `וספרת...` האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת החצוצרות (י, א-י) שונות הנסיבות לשימוש בחצוצרות, וגם שונים הקולות שיש להשמיע. אך כולן נועדו להשמעת קולות לשם מתן כבוד מלכות לה'. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשיות בהר-בחוקותי - סיום מרומם לספר ויקרא ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט הפרשה והפטרתה – בין סיפור התרים את הארץ לבין סיפור המרגלים ביריחו (יהושע ב') בהצמידם את סיפור המרגלים בספר יהושע כהפטרה לסיפור התרים את הארץ בפרשת שלח, על אף השינויים הרבים והעמוקים בין שני הסיפורים הללו, אפשר שרמזו לנו כי בסיפור המאוחר ישנו תיקון לקלקול שבסיפור המוקדם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שלח - המעפילים המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת במדבר - המפקדים במדבר המפקדים המוזכרים בחומש במדבר מעלים מספר שאלות. מאמר זה מתמקד בשתי שאלות: איך יכול להיות שמספר בני ישראל זהה למספרם במפקד המוזכר בסוף ספר שמות? ומה הצורך בשני מפקדים כאשר ההפרש ביניהם הוא כשבעה חודשים בלבד? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "מֵקִים דְּבַר עַבְדּוֹ, וַעֲצַת מַלְאָכָיו יַשְׁלִים" (ישעיהו מ"ד, כו)-משה מול המערערים על שליחותו שלוש אמירות של משה בפרשתנו, אשר היו כרוכות בנִסים מרשימים – מדעתו היו או בנבואה מאת ה'? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת קורח - דתן ואבירם המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת פרה (במדבר י"ט, א-כב). איך מסבירים את הסתירה בין דיני הטומאה החלים על כל העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף, לבין מטרת עשייתה של הפרה – לטהר טמאי מתים? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת חוקת - מי מריבה הרבה קולמוסים נשברו על השאלה במה חטאו משה ואהרן. המאמר דן בשאלה מדוע לא זכו משה ואהרן להכניס את עם ישראל לארצו, על רקע ההבחנה בין דור המדבר, יוצאי מצרים, לבין הדור החדש הנכנס לארץ. האם התאימו משה ואהרן לדור החדש, לדור באי הארץ? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נשא - מפקדי הלוויים ומספר הבכורות (במדבר ג'-ד') מפקד הלוויים בספר במדבר מעלה מספר שאלות, ובעיקר את השאלה מדוע מספרם של בני לוי קטן בהרבה ממספרם של כל שאר השבטים. המאמר עוסק בשאלה זו על רקע דברי המפרשים, ועל רקע מודל מדעי שנבנה כדי לאמת את הנתונים הללו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בלק - סיפור החטא בבעל פעור בחתימת פרשת בלק ובלעם מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהעלותך - משה אל מול המתאווים: מנהיגות במשבר (במדבר י`א) עיון מדוקדק בפרשיות המתאוננים והמתאווים: מהות התלונות, טענתו של משה ופתרונו של הקב"ה בדמות שבעים הזקנים ובהתנבאותם של אלדד ומידד. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת התמידין והמוספין (כ"ח-כט) כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר פרשת התמידין והמוספין המשתרעת על פני פרקים כ"ח-כ"ט בסיום פרשתנו מעוררת שאלה: מדוע נקבעה פרשה זו בספר במדבר, ודווקא במקום זה? פרשה זו מהווה חלק חשוב מדיני הקרבנות שיש להקריב במשכן, ודינים אלו מרוכזים בספר ויקרא – המכונה 'תורת כהנים'. ובכן, מקומה הטבעי של פרשת המוספין הוא בחלקו הראשון של ספר ויקרא, ביחד עם פרקים א-ז שבהם מפורטים סוגי הקרבנות השונים והעילות להקרבתם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת פינחס - מתי נצטווה משה לעלות להר העברים ומתי נסמך יהושע על ידו? (כ`ז, יב-כג) בפרשתנו מופיע הציווי למשה לעלות אל הר העברים, ולהיאסף שם אל עמיו. בפועל, עד מיתתו של משה אירעו עוד מאורעות רבים. מדוע הציווי מוזכר דווקא פה? המאמר עוסק בדברי המפרשים השונים, ומציע שציווי זה נאמר על העתיד, כהקדמה לפרשת מינויו של יהושע. 01- פרשת השבוע

עמודים