הרב אלחנן סמט

הרב אלחנן סמט נולד בשנת תשי"ג בירושלים. בצעירותו למד בבית הספר "דוגמה לבנים ע"ש הרב בן ציון עוזיאל", בישיבת נתיב מאיר ולאחר מכן בישיבת הכותל. שירת בצה"ל בחיל השריון. בשנים תשל"ז-תשמ"ג למד בישיבת מרכז הרב, היה חבר במכון "הלכה ברורה ובירור הלכה" והשתתף בכתיבת בירורי הלכה למסכת סנהדרין. במקביל ללימודיו הישיבתיים למד במכון להכשרת מורים בישיבת הר עציון. את לימודיו לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל סיים בטורו קולג'. בשנים תשל"ז-תשל"ט לימד בביה"ס התיכון "פלך" ובישיבת "נתיב מאיר", ומשנת תשל"ט החל ללמד תנ"ך וגמרא בישיבת ברכת משה שבמעלה אדומים למשך כעשרים וחמש שנים, ואף שימש בה ר"מ. משנת תשנ"ג החל ללמד ב"מכללת הרצוג" שליד ישיבת הר עציון באלון שבות. הוא מרצה מדי שנה ב"ימי העיון בתנ"ך" שמקיימת המכללה. העיונים שפרסם באינטרנט על פרשות השבוע במסגרת בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון יצאו לאור בספריו "עיונים בפרשות השבוע" שיצאו בשלוש סדרות (תשס"ב, תשס"ד, תשע"ג). כמו כן פרסם את הספרים "פרקי אליהו" ו"פרקי אלישע" אשר עוסקים בניתוח ובפרשנות של פרקי אליהו ואלישע בספר מלכים, את הספר "יד לרמב"ם" אשר מקבץ מאמרים למדניים העוסקים בפסקי הרמב"ם, וכן את הספר "עיונים במזמורי תהילים". הרב סמט פרסם מאמרים רבים בתנ"ך ובגמרא בבטאונים ובכתבי עת שונים, כגון "מגדים", "מעליות", "כתלנו", ו"תחומין".

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט שיעור 17 - אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים (ג) בהתאם למגמת המקרא לצמצום הנס, פרטי הנס בסיפורינו מלמדים על צמצום הנס מבחינות רבות כגון הזמן והמקום. אך כל הגבלות והצמצומים האלה אינם קוצבים את השפע והברכה. מידת הברכה תלויה רק במעשי האישה. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 18 - אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים (ד) סיפור האלמנה מקביל לשני סיפורים מחיי אליהו: הסיפור אודות האישה הצרפית (מל"א יז) והמפגש עם עובדיהו (מל"א יח). ההשוואה בין סיפורים אלו לבין סיפור הנס שעשה אלישע לאלמנה מדגישה את הדומה והשונה בין אלישע לבין אליהו רבו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 19 - אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים (ה) מהסיפור עולה תופעה איומה של מכירת ילדים לעבדות. נדון ביחס לעבדות בתורה ובדרכי ההתמודדות של אלישע, ירמיהו ונחמיה עם נוהג אכזרי זה. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 20 - אלישע והשונמית (א) נדון ביחס בין סיפור זה לסיפור נס אסוך השמן שקדם לו ולסיפור תיאור 'הגדולות אשר עשה אלישע' בפרק ח'. נציג את מבנה הסיפור ונראה את חשיבותו של הציר המרכזי של הסיפור להבנתו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 21 - אלישע והשונמית (ב) המחצית הראשונה של הסיפור בונה את הבעיה המרכזית בסיפור. נדון המצג של הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד ממנו לגבי דמויותיהם של אלישע והשונמית. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 22 - אלישע והשונמית (ג) נדון בדו שיח בין אלישע והשונמית. איך יתכן שאלישע לא שם לב לעקרותה של השונמית? מדוע אין אלישע מדבר ישירות אל השונמית אלא רק דרך גיחזי? מדוע תגובתה של השונמית כה מסויגת? שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 23 - אלישע והשונמית (ד) נדון במחצית השנייה של סיפור השונמית (פסוקים כה-לז). נסביר מדוע נמנעת השונמית מלומר בפירוש שבנה מת, ונדון בשאלה מדוע נכשל ניסיון ההחייאה באמצעות גיחזי. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 24 - אלישע והשונמית (ה) בשאר סיפורי המקרא על נשים עקרות, הן סובלות מחסרון פרי הבטן ונאבקות למימוש אימהותן. בניגוד אליהן, נראה שהאישה השונמית השלימה עם עקרותה ואף אינה חשה בחסרון הבנים. אלישע אמנם מבטיח לה בן, אך אינו מכין אותה לשינוי גדול זה בחייה. גם לאחר הולדת הבן האישה השונמי שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 25 - אלישע והשונמית (ו) בסיפור קיימת ביקורת על אלישע. אלישע בוחר לשמור על ריחוק מהשונמית ואינו מגלה אחריות כלפי שהילד שנולד בגזרתו. רק כאשר אלישע יוצר קשר אישי וישיר עם הילד ומכיר באחריותו כלפיו קם הילד לתחיה. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 26 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (א) נקביל בין חלקי הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד מתוך ההקבלה. נשווה בין סיפור זה לסיפור החייאת בן האלמנה בידי אליהו ונדון בתפקיד הסיפור כהפטרת פרשת וירא. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 27 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (ב) נדון בשני הסיפורים וראה שאין כאן רק סמיכות בין שני סיפורים דומים אלא יחידה ספרותית אחת. לשני הסיפורים מגמה גלויה משותפת, להראות לנו את דאגתו של אלישע לתלמידיו בימי הרעב. נראה שלשני הסיפורים מגמה נוספת מהותית יותר. נחשוף את הנושא העיקרי של שני הסיפורים: לה שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 28 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (ג) נעמוד על ההבדלים בין הנסים בשני הסיפורים. הבדלים אלו נובעים מהבדלים במהות שני הנסים. כאשר נס גורם לשינוי בעולם הפיזי צריך לעשות מעשה, וה' עושה נס ובכך משלים את השתדלותו של האדם. לעומת זאת כאשר הנס מעוגן בחוקי העולם, ועיקרו תזמון או ידיעת העתיד אין כל צורך שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 29 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (א) נסקור את יחסי ישראל-ארם לאורך השנים, ונסביר מדוע לא הופיע נושא זה בסיפורי אלישע עד כה. נעסוק במבנה הסיפור ובשאלה האם סיפור צרעת גיחזי היא חלק מסיפור צרעת נעמן או סיפור עצמאי בעל נושא משל עצמו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 30 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ב) נדון בדמותו של נעמן כפי שעולה מן המצג לסיפור. נעסוק בסיבה לצרעתו של נעמן על פי מדרשי חז"ל. כמו כן, נסביר את חשיבותה של העצה של הנערה הקטנה מארץ ישראל ומה היה יכול נעמן ללמוד מתוך עצה זו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 31 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ג) מפנייתו של נעמן למלך ארם ומעשיו של מלך ארם ניתן לעמוד על חוסר הבנתם את ההבדל בין הנביא בישראל לנביאי אומות העולם. הפניה למלך ישראל נבעה מחוסר הבנה של המסתתר בעצת הנערה ולכן נדונה לכישלון. כמה עצוב הדבר שאף מלך ישראל אינו מבין את ייחודו של עם ה'. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 32 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ד) התערבות אלישע ופניית נעמן אליו מכינות את ההצלחה. אלישע מוכיח את מלך ישראל ומזמין את נעמן אליו. נעמן מגיע אל אלישע אך הוא עדין מחזיק בהשקפתו הגאוותנית המוטעית. נדון בסיבות לכישלון המפגש בין אלישע ונעמן ובתהליך שהוביל בסופו של דבר להליכתו של נעמן לירדן. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 33 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ה) המהפך באישיותו של נעמן. נעמן עולה מן הירדן אדם חדש. הוא משנה את יחסו אל הנביא וחוזר לביתו מלא ענוה והכרת תודה. הוא מכיר בעליונותם של עם ישראל, הנביא בישראל וארץ ישראל, ומגיע אף להכרה דתית בה' אלוקי ישראל. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 34 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ו) סירובו של אלישע לקחת את מתנת אלישע ומניעיו. נדון בהקשר זה ביחס במדרש ובהלכה לקבלת מתנות בכלל ובידי נביאים בפרט. נראה בסיפורינו קיימת סיבה מיוחדת לסירוב. קבלת המתנה הייתה פוגעת במטרת הסיפור כולו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 35 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ז) נדון בהצדקה של גיחזי למעשהו ומניעיו האמיתיים. נסביר את ההשלכות של החטא ומדוע היה כה חמור. נסביר מדוע אלישע כה החמיר עם גיחזי. כמו כן נסביר מדוע נענש גיחזי דווקא בצרעת ומדוע נענשו גם בניו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 36 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ח) נסביר מדוע משמש סיפור אלישע ונעמן הפטרת פרשת תזריע. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 37 - הצפת הגרזן על פני הירדן (א) נעסוק במבנה הסיפור ובהקבלת שתי מחציותיו. נעמוד על הסיבות לתכנית הבניה של בני הנביאים, נראה שאלישע התנגד לתכנית זו ונסביר את העומד מאחורי הסתייגותו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 38 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ב) נדון במחצית השנייה של הסיפור. נסביר את העומד מאחורי נפילת הגרזן למים ומדוע קרתה דווקא תקלה זו. נסביר מדוע נענה אלישע לצעקת תלמידו ובאופן ניסי גרם לגרזן לצוף. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 39 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ג) נדון בדרך עשית הנס הגרזן בהקשר של "תורת הנס" במקרא בכלל. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 40 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ד) נדון בספור נס הגרזן מתוך השוואה לסיפורי אליהו ולסיפורים האחרים על אלישע. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 41 - אלישע אל מול צבא ארם (א) שיעורים בפרקי אלישע

עמודים