הרב אלחנן סמט

הרב אלחנן סמט נולד בשנת תשי"ג בירושלים. בצעירותו למד בבית הספר "דוגמה לבנים ע"ש הרב בן ציון עוזיאל", בישיבת נתיב מאיר ולאחר מכן בישיבת הכותל. שירת בצה"ל בחיל השריון. בשנים תשל"ז-תשמ"ג למד בישיבת מרכז הרב, היה חבר במכון "הלכה ברורה ובירור הלכה" והשתתף בכתיבת בירורי הלכה למסכת סנהדרין. במקביל ללימודיו הישיבתיים למד במכון להכשרת מורים בישיבת הר עציון. את לימודיו לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל סיים בטורו קולג'. בשנים תשל"ז-תשל"ט לימד בביה"ס התיכון "פלך" ובישיבת "נתיב מאיר", ומשנת תשל"ט החל ללמד תנ"ך וגמרא בישיבת ברכת משה שבמעלה אדומים למשך כעשרים וחמש שנים, ואף שימש בה ר"מ. משנת תשנ"ג החל ללמד ב"מכללת הרצוג" שליד ישיבת הר עציון באלון שבות. הוא מרצה מדי שנה ב"ימי העיון בתנ"ך" שמקיימת המכללה. העיונים שפרסם באינטרנט על פרשות השבוע במסגרת בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון יצאו לאור בספריו "עיונים בפרשות השבוע" שיצאו בשלוש סדרות (תשס"ב, תשס"ד, תשע"ג). כמו כן פרסם את הספרים "פרקי אליהו" ו"פרקי אלישע" אשר עוסקים בניתוח ובפרשנות של פרקי אליהו ואלישע בספר מלכים, את הספר "יד לרמב"ם" אשר מקבץ מאמרים למדניים העוסקים בפסקי הרמב"ם, וכן את הספר "עיונים במזמורי תהילים". הרב סמט פרסם מאמרים רבים בתנ"ך ובגמרא בבטאונים ובכתבי עת שונים, כגון "מגדים", "מעליות", "כתלנו", ו"תחומין".

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט פרשת קורח - משה אל מול המורדים: מנהיגות במבחן ההתנגדות בשתי חזיתות בפרשת קרח נראה שנשזרו שני סיפורים שאינם קשורים זה בזה: תלונתו של קרח מצד אחד ותלונתם של דתן ואבירם מצד שני. האם אלו באמת שני סיפורים, או רק סיפור אחד המתרחש בשני מקומות? המאמר עוסק בשאלה זו ובקשיים אחרים, הן לפי התוכן והן לפי האמצעים הספרותיים השונים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת מסעי - היחיד והשבט בנחלת הארץ בפרשתנו מוזכרת בעייתם של בני שבט מנשה עם הירושה של בנות צלפחד. ניתוח ספרותי מראה שפרשה זו היא חציה השני של פרשת בקשתן של בנות צלפחד. אם כן - מדוע הפרידה התורה בין שני הסיפורים, ודחתה את המחצית השנייה עד פרשתנו? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט ערי 'מקלט' (ל"ה, ט-לד) – משמעות השם תנא: תלמיד שגלה – מַגלין רבו עמו, שנאמר (דברים ד', מב) "[וְנָס אֶל אַחַת מִן הֶעָרִים הָאֵל] וָחָי". ומבארת הגמרא: עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא (- עשה לו דבר שיהיה לו חיוּת). 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת חוקת - פרשת דרכים בספר במדבר (מבוא לפרשת חוקת) האירועים המתוארים בפרשת חקת אירעו בשנה הארבעים. בשנה זו, עם ישראל הורכב מדור הבנים של חוטאי חטא המרגלים. עובדה זו מאירה באור אחר את מעשיהם, ובעיקר את תלונותיהם ואת חטאם של משה ואהרן. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט הנאום הראשון בספר דברים (פרקים א'-ג'): 'המבוא ההיסטורי' ספר דברים כולו, מראשו ועד סופו, מכיל את הנאום הגדול שנשא משה לפני בני ישראל בימים שלפני הסתלקותו, החל מן האחד בחודש שבט (א', ג) ועד ליום מותו בשבעה באדר. בכך מפגיש אותנו הספר עם סוגה ספרותית מיוחדת ונדירה במקרא – עם הנאום הרחב. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת דברים - חטא המרגלים מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בלק - פרשת האתון נראה שפרשת האתון אינה תורמת דבר לעלילה שבפרשתנו, אלא רק מעלה מספר תמיהות. מה תפקידה של פרשת האתון? מה היא באה ללמד? המאמר מציע שפרשה זו נועדה ללמד את בלעם מה צפוי לו בהמשך, ומדוע כך הם הדברים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי" (ז', ד) המקור לייחוס בן הישראלי והנכרית אחר אמו בפרשת ואתחנן, בפרק ה פסוק א, נפתחת חטיבת הנאומים העיקרית והגדולה בנאומו של משה בספר דברים – 'נאום המצוות'. לחטיבת נאומים זו מקדימה התורה הקדמה קצרה (ד', מ-מט), כפי שעשתה בפתיחת ספר דברים כולו (א', א-ה). בפרק ה' מתחיל הנאום הראשון בחטיבת נאומי המצוות, והוא הולך ונמשך עד ז', יא. שתי פסקאות בנאום זה עוסקות במבחנים שיעמדו לפני בני ישראל בבואם לארץ ופתיחותיהן דומות. ראוי אפוא להשוותן זו לזו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט איסור הגאווה מן התורה- מניין? בסופו של האלף החמישי נדד רבי משה בן יעקב מן העיר קוצי (Coucy) שבצרפת בין ערי ספרד ופרובנס, ודרש בפני קהילות ישראל שבאותן הארצות. רבי משה, אחד מחשובי בעלי התוספות בדורו, הוכיח את קהל שומעיו על התרופפות מצוות אחדות בידיהם, והדריכם לסגל מידות טובות ולהתרחק מן הרעות. דרשותיו עשו רושם גדול על שומעיהן והשיבו רבים מעוון. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת עקב - מעשי ה' ובריתו עם ישראל כריתות הברית בפרשתנו מעלות שתי שאלות: ראשית - מהזכרת נסי מצרים משמע שהברית נכרתה רק עם יוצאי מצרים, ולא עם כל הדורות. שנית - בכריתת הברית נאמר "לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת", והרי יודעים אנו שהקב"ה כרת ברית גם עם אבותיהם? המאמר עוסק בשאלות אלו באמצעות ניתוח לשוני של תבניות דקדוקיות: "לא... כי אם" ו"לא... כי". 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת פינחס - האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות ישראליות קדומות? (כ`ז, א-יא) האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת מטות - דברי משה לבני גד ולבני ראובן תגובתו החריפה של משה לנוכח בקשתם של בני גד ובני ראובן, ותשובתם של בני גד ובני ראובן, מעלות את השאלה הבאה: האם הייתה פה אי-הבנה בין משה לבין שני השבטים, או שמא שינו השבטים את דעתם לאחר התגובה החריפה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ראה - מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה בפרשתנו המאמר עוסק במצוות הנגזרות מאיסור עבודה זרה, ובעיקר במסית ועיר הנידחת: פרטי האיסורים ודיניהם, ומשמעות מיקומם ומיקומו של האיסור העקרוני של עבודה זרה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט אכילת מצה בשבעת ימי חג המצות פרשת המועדות החותמת את פרשת ראה (ט"ז, א-יז) היא האחרונה בתורה מבין פרשיות אחדות, החל משמות י"ב ועד למקומנו, שבהן נתפרטו דיני המועדות. יש פרשות שנידון בהן מועד אחד בלבד, ויש העוסקות בקבוצת מועדים או אף בכולם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שופטים: "אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן" – חובת השמיעה אל הנביא לנאומי המצוות הכלולים בפרשת שופטים ישנו מכנה משותף: הם עוסקים באישים שונים שיישאו בתפקידי ההנהגה של עם ישראל בעת ישיבתו בארצו. כמה מן המצוות הנידונות בנאומים אלו הן מצוות בעלות אופי ציבורי מובהק, ובהן באים לידי ביטוי תחומי ההנהגה של אותם אישים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה (כ"ב, כ) – מהו "הדבר" וכיצד נתבררה אמיתותו? ההלכה של מוציא שם רע מסתיימת בשני פסוקים המתארים את הנעשה אם האשמת הבעל הוכחה כנכונה. פסוקים אלה קשים, מכיוון שנראה שהם אינם תואמים את חוקי הראיות הכלליים של התנ"ך או דיני עונשים. בשיעור זה נדגים כי פרשנות חז"ל לטקסט היא למעשה משמעותו הפשוטה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי תצא - עמלק נראה שמצוות מחיית עמלק היא מן המצוות ה'מבוארות' - כלומר, מצווה שכבר הוזכרה בעבר, ורק ביאורה ניתן כאן. אך מדוע המתינה התורה וכתבה את דיני מצווה זו רק בפרשתנו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח ספרותי של איסור שכחת מעשה עמלק, ועל רקע ההקבלה הניגודית שבין שתי מחציות הפרשה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ואתחנן - השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו גם בתחילת פרשת ואתחנן וגם בתחילת פרשת עקב, משה עוסק במפגש של עם ישראל עם הארץ. האם משה חוזר על דבריו פעמיים, או שישנו הבדל מהותי בין שני הנאומים? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת עקב - בין מדבר לנהר בפרשת עקב מופיעות שתי פרשיות המלמדות על שבחה של ארץ ישראל. מדוע הכפילות? הפרשה הראשונה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למדבר, ואילו הפרשה השנייה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למצרים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט וידוי מעשרות (כ"ו, יב-טו) בשיעור זה אנו בוחנים את מצוות וידוי מעשר, במיוחד נתמקד בשמו התמוה. מדוע נקראת אמירה זו "וידוי", כאשר היא מורכבת מחשבון של מה שהאדם עשה נכון? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי תבוא - הברית משני צדי הירדן המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים! (ל', טו-כ) פרשות נצבים-וילך נקראות ברוב השנים כאחת בשבת שלפני ראש השנה. רק בשנים שבהן ישנן שתי שבתות פנויות בין ראש-השנה לסוכות (שבת אחת בין ראש-השנה ליום הכיפורים ושבת נוספת בין יום הכיפורים לסוכות) מחלקים בין 'נצבים', שאותה קוראים לפני ראש השנה, לבין 'וילך', שאותה קוראים בשבת שובה, ואילו את 'האזינו' קוראים אז בשבת שלפני סוכות. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וילך - הקהל מדוע הזכירה התורה את מצו?ת הקה?ל רק ביומו האחרון של משה? מהו טעמה של מצו?ת הקה?ל? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם. המאמר גם דן בחלוקות השונות של הסדרים והפרשיות שנהגו מקדמא דנא, ועל הקשר בין החלוקה לבין מצו?ת הקה?ל. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת האזינו - מבוא לשירה מדוע נאמרה שירת האזינו דווקא בצורת שירה? מי כתב את השירה הזו? מיהו המדבר בגוף ראשון בשירה? המאמר עוסק במהותה של תופעת השירה על רקע ההבדל בינה לבין ה'הלל', ועל רקע ההבדל בינה לבין שאר השירות שבמקרא. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שופטים - מצוות מינוי מלך ושאלת המשטר המדיני הרצוי על פי התורה מצו?ת מינוי המלך - האם היא מצווה חיובית או מצווה המותנית ברצון העם? המאמר מעיין בשיטות השונות על רקע הפסוקים שבפרשת שופטים ועל רקע מינוי שאול, המלך הראשון, על ידי שמואל. 01- פרשת השבוע

עמודים