הרב אלחנן סמט

הרב אלחנן סמט נולד בשנת תשי"ג בירושלים. בצעירותו למד בבית הספר "דוגמה לבנים ע"ש הרב בן ציון עוזיאל", בישיבת נתיב מאיר ולאחר מכן בישיבת הכותל. שירת בצה"ל בחיל השריון. בשנים תשל"ז-תשמ"ג למד בישיבת מרכז הרב, היה חבר במכון "הלכה ברורה ובירור הלכה" והשתתף בכתיבת בירורי הלכה למסכת סנהדרין. במקביל ללימודיו הישיבתיים למד במכון להכשרת מורים בישיבת הר עציון. את לימודיו לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל סיים בטורו קולג'. בשנים תשל"ז-תשל"ט לימד בביה"ס התיכון "פלך" ובישיבת "נתיב מאיר", ומשנת תשל"ט החל ללמד תנ"ך וגמרא בישיבת ברכת משה שבמעלה אדומים למשך כעשרים וחמש שנים, ואף שימש בה ר"מ. משנת תשנ"ג החל ללמד ב"מכללת הרצוג" שליד ישיבת הר עציון באלון שבות. הוא מרצה מדי שנה ב"ימי העיון בתנ"ך" שמקיימת המכללה. העיונים שפרסם באינטרנט על פרשות השבוע במסגרת בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון יצאו לאור בספריו "עיונים בפרשות השבוע" שיצאו בשלוש סדרות (תשס"ב, תשס"ד, תשע"ג). כמו כן פרסם את הספרים "פרקי אליהו" ו"פרקי אלישע" אשר עוסקים בניתוח ובפרשנות של פרקי אליהו ואלישע בספר מלכים, את הספר "יד לרמב"ם" אשר מקבץ מאמרים למדניים העוסקים בפסקי הרמב"ם, וכן את הספר "עיונים במזמורי תהילים". הרב סמט פרסם מאמרים רבים בתנ"ך ובגמרא בבטאונים ובכתבי עת שונים, כגון "מגדים", "מעליות", "כתלנו", ו"תחומין".

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט פרשת כי תצא - דיני המלחמה בספר דברים: סדרם ומגמתם ALREADY ON NEW SITE 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי תבוא - ביכורים מצד אחד, נראה שמצו?ת הביכורים היא אחת ממצוות ה'ראשית': תרומה, ראשית הגז וכו'. מצד שני, יש במצווה זו הרבה הלכות המייחדות אותה: מקרא ביכורים, החובה להביאה דווקא משבעת המינים, ועוד. מהו טעמה המיוחד של מצו?ת הביכורים? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מי כתב את הפסוקים האחרונים בתורה? מדוע כלולים פסוקים אלו, שכתב יהושע בנבואה, בחתימת ספר התורה, ולא בפתיחתו של ספר יהושע? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ניצבים - פרשת התשובה והגאולה (ל', א-י) האם הגאולה תלויה בתשובה, או שהיא מובטחת לעם ישראל גם בלי תשובה? ניתוחה הספרותי של פרשת התשובה מעלה תשובה לשאלה זו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת האזינו - לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה? הדעה המקובלת בפרשנים היא שפרשת האזינו סוקרת את כל האירועים בחייו של עם ישראל. קביעה זו מעלה מספר תמיהות: מדוע לא הוזכרו יציאת מצרים, מעמד הר סיני ותקופת האבות? מדוע אין אזכור מפורש של עונש הגלות? נראה, שפרשת האזינו עוסקת רק בתקופת הישיבה בארץ לאחר הכיבוש וההתנחלות. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וזאת הברכה - בין שירת האזינו לבין הברכה אשר בירך משה את בני ישראל ישנם קשרים בולטים בין שירת האזינו לבין הברכות בפרשת "וזאת הברכה", הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן והעניין. המאמר עוסק בהשוואה זו, בנקודות הדומות ובעיקר בהבדלים שבין הפרשיות. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת לך-לך - ניסיון כפול כהקדמה, עוסק המאמר בנושא התיחום של סיפור המופיע בתורה, ומציע מספר קריטריונים כדי לתחם סיפור כזה. בהמשך, עוסק המאמר בסיפור ירידת אברהם למצרים. לכאורה, נראה שהסיפור מסתיים לפני סיפור פרידת לוט. בעיון נוסף, ניתן לראות ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, והפרידה של לוט החלה במצרים. כל זה מהווה ניסיון כפול לאברהם: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהעלותך - משה, אהרן ומרים והאישה הכושית מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהר - עבד עברי אחד או שני עבדים עבריים? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וארא - נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו בתחילת פרשתנו ישנו פסק זמן בתהליך היציאה ממצרים, ובו מופיע נאום ה'. עיון מדוקדק בנאום זה, תוך חלוקתו לשני חצאים ועיון בהקבלה ביניהם ובהקבלה הכיאסטית, מלמד שפסק הזמן הזה נועד לרומם את השליחות של משה משליחות מוסרית-פרטית לשליחות היסטורית-לאומית. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ואתחנן - זיכרון ההתגלות בהר חורב סיפור מעמד הר סיני מוזכר בפרשתנו בשלושה מקומות שונים. מדוע הפריד משה בין שלושת המקומות? המאמר עוסק בשאלה זו תוך חלוקת הספר לחטיבות, על פי הנאומים השונים, ותוך ניתוח המבנה של פרשתנו. מה אופי האיסור לשכוח את מעמד הר סיני? האם הוא מתייחס לכל המצוות, או רק לאיסור עבודה זרה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וזאת הברכה - שמחת תורה המשמעות העמוקה של שמחת תורה היא ששמחה זו מיועדת לכל קהילת יעקב - לכל יהודי ויהודי. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויגש - בשבעים נפש בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת יתרו - בואו של יתרו אל משה ואל ישראל מהו המוקד של סיפור הגעת יתרו? האם זהו סיפור משפחתי או סיפור בעל מימד רוחני? מתוך ניתוח ספרותי, הכולל חלוקת הסיפור לשני חלקים והשוואה בין שניהם, עולה שחלקו הראשון של הסיפור הוא אכן סיפור משפחתי, אלא שאז חל שינוי והסיפור מקבל משמעות רוחנית. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת אחרי מות - טעמם של איסורי העריות (ויקרא י`ח) 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת משפטים - עבדות המאמר בוחן את יחסה של התורה למוסד העבדות בהשוואה ליחסם של אומות העולם בתקופה זו. ההשוואה נעשית לפי דיני העבד הכנעני דווקא: העונש על הריגתו, והחיוב לשלחו תחת עינו או שינו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ראה - שמיטת כספים ושמיטת קרקעות האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שופטים - כי לא נחש ביעקב המאמר עוסק במחלוקת בין הרמב`ם לבין הראב`ד ושאר חכמי פרובנס בנושא הגדרת איסור הניחוש. לכאורה נראה שהמחלוקת היא הלכתית גרידא, אך בעיון מעמיק נגלה שהמחלוקת היא עקרונית בנושא עבודת ה'. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שלח - חטא התרים את הארץ במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של `לתור את הארץ`? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שמיני - בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תֵאכל 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תולדות - `ויתרֹצצו הבנים` - סיפור הולדתם ונערותם של יעקב ועשו כתשתית לבאות 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי-תשא - השבת והמשכן מדוע מופיעה פרשת השבת בסוף הציווי על המשכן? מאיפה למדו המפרשים שיש איסור לבנות את המשכן בשבת? מהו הקשר המהותי בין השבת למשכן? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט שיעור 1 - פרקי נביאים בספר מלכים – מבוא קצר ספר מלכים הוא מן הספרים ששמם נגזר מתוכנם. עיקר עניינו הוא תיאור תקופת המלוכה ביהודה וישראל. ראשיתו בתיאור הממלכה המאוחדת תחת המלכים דוד ושלמה (פרקים א'–י"א); המשכו בתיאור פילוג הממלכה (פרק י"ב), ומכאן ואילך מתוארים בדרך סינכרונית מעשיהם של המלכים בכל אחד משני בתי המלוכה עד לחורבן כל אחת מן הממלכות ולביטול המלוכה בישראל. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 2 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ב. נבואת התוכחה והעונש לשלמה (י"א, יא–יג) . נבואה באמצעות התגלות לשלמה או באמצעות נביא הנשלח אליו? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 3 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ג. "אֲשֶׁר בְּהַעֲו‍ֹתוֹ, וְהֹכַחְתִּיו בְּשֵׁבֶט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּנֵי אָדָם" (שמ"ב, ז', יד) שני השטנים שהקים ה' לשלמה (י"א, יד–כה) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)

עמודים