הרב נחמיה רענן

הרב נחמיה רענן למד בישיבה התיכונית בשעלבים. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת "מרכז הרב" בה למד בין השנים תשנ"ב-תשנ"ד. בשנת תשנ"ה עבר לישיבת ההסדר "מעלות יעקב" ושרת במסגרת ההסדר בחטיבת הנח"ל. בשנת תשנ"ז הצטרף לגרעין המייסד של ישיבת "שיח יצחק" (בראשות הרב שג"ר זצ"ל ויבלח"א הרב יאיר דרייפוס) ולמד בה עד לשנת תשס"א. משנת תשס"ב עד לשנת תש"ע למד בכולל הגבוה שבישיבת "הר עציון". הרב רענן הוסמך לרבנות וסיים תואר בחינוך במכללת הרצוג להכשרת מורים. כמו כן שימש כר"מ בישיבה התיכונית "מקור חיים". בשנת תשע"א הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן והמחמיר תבוא עליו ברכה ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב נחמיה רענן קש"ת - המהלך של הימים הנוראים 2 - ראש השנה ראש השנה: מלכות ה' או יום הדין? קש"ת - המהלך של הימים הנוראים
הרב נחמיה רענן קש"ת - המהלך של הימים הנוראים 1, תשובת הרצון מהותו של חודש אלול קש"ת - המהלך של הימים הנוראים
הרב נחמיה רענן ההבדל שבין שני סוגי התשובות הזהר הקדוש מבחין בין שני סוגי תשובה - עילעא ותתעא. השיעור יגדיר באופן תמציתי את ההבדל בין התשובות ויראה שיסודו של המושג תשובה עילעא עולה כבר מפסוקי פרשת התשובה בדברים פרק ל'. קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן מקור התשובה בפסוקים בדברים קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן המעורבות האלקית בתשובת האדם קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן תשובה בעולם החסידות קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן התעלות בימים הנוראים וירידת המתח בימים שאחריהם קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה