הרב נחמיה רענן

הרב נחמיה רענן למד בישיבה התיכונית בשעלבים. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת "מרכז הרב" בה למד בין השנים תשנ"ב-תשנ"ד. בשנת תשנ"ה עבר לישיבת ההסדר "מעלות יעקב" ושרת במסגרת ההסדר בחטיבת הנח"ל. בשנת תשנ"ז הצטרף לגרעין המייסד של ישיבת "שיח יצחק" (בראשות הרב שג"ר זצ"ל ויבלח"א הרב יאיר דרייפוס) ולמד בה עד לשנת תשס"א. משנת תשס"ב עד לשנת תש"ע למד בכולל הגבוה שבישיבת "הר עציון". הרב רענן הוסמך לרבנות וסיים תואר בחינוך במכללת הרצוג להכשרת מורים. כמו כן שימש כר"מ בישיבה התיכונית "מקור חיים". בשנת תשע"א הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן בקשת פני ה' (שיחה)
הרב נחמיה רענן מלחמת מצווה הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן יישוב ארץ ישראל הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן תורת חסד הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן עין טובה הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן עזות פנים ועזות דקדושה הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן אמנות הדיבורר הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן לימוד תורה בצבא הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן והיה מחניך קדוש הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן כי תצא יפת תואר עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן כי תבוא בשמחה ובטוב לבב עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן כי קרוב אליך הדבר - תשובה עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מהות העינוי ביום כיפור עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן לך לך לפני מותך עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן וירא-הכנסת אורחים עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן חיי שרה בא בימים עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן תולדות - הוי עז כנמר עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן ויצא עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן קידוש החודש עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת תצווה בגדי כהונה עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מדבר שקר תרחק עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת תרומה ארון ומזבח עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן כי תשא כללים ופרטים עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן ויקהל שבת ומשכן עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן עבודת התשובה של אלול עבודת ה בפרשת שבוע

עמודים