הרב נחמיה רענן

הרב נחמיה רענן למד בישיבה התיכונית בשעלבים. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת "מרכז הרב" בה למד בין השנים תשנ"ב-תשנ"ד. בשנת תשנ"ה עבר לישיבת ההסדר "מעלות יעקב" ושרת במסגרת ההסדר בחטיבת הנח"ל. בשנת תשנ"ז הצטרף לגרעין המייסד של ישיבת "שיח יצחק" (בראשות הרב שג"ר זצ"ל ויבלח"א הרב יאיר דרייפוס) ולמד בה עד לשנת תשס"א. משנת תשס"ב עד לשנת תש"ע למד בכולל הגבוה שבישיבת "הר עציון". הרב רענן הוסמך לרבנות וסיים תואר בחינוך במכללת הרצוג להכשרת מורים. כמו כן שימש כר"מ בישיבה התיכונית "מקור חיים". בשנת תשע"א הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן יישוב ארץ ישראל הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן תורת חסד הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן עין טובה הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן עזות פנים ועזות דקדושה הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן אמנות הדיבורר הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן לימוד תורה בצבא הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן והיה מחניך קדוש הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן איכה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת בראשית: "אַיֶּכָּה" במשנה באבות מוזכר שבכל יום יוצאת בת קול מהר סיני: אמר רבי יהושע בן לוי ... חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן נח איש צדיק- 'צדיק אין פעלץ' ('צדיק במעיל') חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת נח: "צוהר תעשה לתיבה" מרכזיותה של הכוונה בתפילה, היא אחד מהנושאים שזכו לדגש מיוחד במשנתו של הבעש"ט. חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת לך לך חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת לך - לך: "וֶהְיֵה בְּרָכָה" בתחילת פרשת לך - לך ה' מצווה את אברהם ללכת ממולדתו לארץ ישראל. חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת וירא חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת וירא: "גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה" מהסיפור המופיע בתחילת פרשת וירא, חז"ל לומדים על חשיבות מצוות הכנסת אורחים. חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן בא בימים חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת חיי שרה: מה' אשה לאיש לאחר שעבד אברהם סיים לתאר לפני לבן ובתואל את שארע לו במעיין. חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן משמעות סיפור הבארות חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת תולדות: סיפור הבארות מדוע התורה ראתה לנכון לציין סיפור זה? מהי חשיבותו? חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת תולדות: סיפור הבארות מדוע התורה ראתה לנכון לציין סיפור זה? מהי חשיבותו? חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן סולם יעקב חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת ויצא: סולם יעקב במהלך בריחתו של יעקב אבינו מבאר שבע לחרן, הוא חולם את חלום הסולם (בראשית, כ"ח, יב - טז). חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן ויוותר יעקב לבדו חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת וישלח: "קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים" בתחילת פרשת וישלח יעקב אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו, ובמסגרת ההכנות הוא פונה בתפילה לה'. חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן וקנה לך חבר חסידות לפרשת שבוע

עמודים