הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי שיעור 23 - הגורמים לחורבן ירושלים והבית הראשון (א) שני שיעורים אלו מוקדשים לשורשי חורבן העיר והמקדש הראשון, הכוללים עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (יומא ט ע"ב) אך גם גורמים נוספים – כפי שיגלה עיון במקראות ובדברי חז"ל. בחלק א נעסוק בתקופה שמימי שלמה ועד ימי חזקיהו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 24 - הגורמים לחורבן ירושלים והבית הראשון (ב) חלק זה של השיעור ידון בתקופה שמימי מנשה ועד החורבן בימי צדקיהו, בהקשר של חורבן הבית. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 25 - שיבת ציון ובניין בית שני (א) - סקירה היסטורית של התקופה ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 26 - שיבת ציון ובניין בית שני (ב) - מדוע לא שרתה שכינה בבית שני ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי לסדר פרשיות המשכן וחטא העגל המחלוקת הפרשנית בשאלה מתי נצטווה משה על המשכן טומנת בחובה תפיסה עקרונית בנוגע ליחס שבין הקב`ה לבין עם ישראל.

עמודים