הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי שיעור 14 - מלכות שלמה בירושלים (ד) - בית ה' ובית המלך שלמה המלך יזם מפעלי בנייה רבים ביותר בארץ ישראל כולה ובירושלים בפרט, אך גולת הכותרת הייתה בניין בית ה' ובית המלך בירושלים. באופן מפתיע מתוארים שני מבנים אלו כמכלול אחד, הנבנה ברצף מבחינת המקום והזמן. בשיעור זה ברצוננו לעמוד על משמעות הקשר בין שני המבנים. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 15 - מלכות שלמה בירושלים (ה) - הנפילה השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 16 - מלכות שלמה בירושלים (ו) - המילוא כהשלמה לעיוננו בימי שלמה ברצוננו לעסוק בסוגיית המילוא, אחד הבניינים החשובים בתקופה זו. נתחיל בזיהויו, נמשיך בבחינת האירועים הקשורים אליו - בניין מכלול בית המלך והבית לבת פרעה ומרד ירבעם - ונסיים בבחינת המשמעות של בניינו כחלק מהשקפתו הכוללת של שלמה. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 17 - מלכות אחז בירושלים כהקדמה לתקופת חזקיהו - תקופה מרכזית בתולדות ממלכת יהודה בכלל ובתולדות ירושלים בפרט - מובא כאן שיעור אחד על ימיו של אביו אחז, שהכרתם חיונית להבנה מעמיקה של מלכות בנו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 18 - מלכות חזקיהו בירושלים (א) - מבט כולל (א) תקופת חזקיהו היא תקופה מורכבת וארוכה. כמה מקורות שונים מלמדים על אודותיה, אך אין בשום מקום שהוא כרונולוגיה מסודרת של האירועים המפורטים בהם. שני שיעורים אלו נועדו אפוא לתאר את רצף האירועים בימי חזקיהו כסדרם הכרונולוגי, תוך הארת משמעויותיהם הרוחניות העיקריות. השיעורים הבאים ידונו בסוגיות נבחרות בתקופה זו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 19 - מלכות חזקיהו בירושלים (א) - מבט כולל (ב) תקופת חזקיהו היא תקופה מורכבת וארוכה. כמה מקורות שונים מלמדים על אודותיה, אך אין בשום מקום שהוא כרונולוגיה מסודרת של האירועים המפורטים בהם. שני שיעורים אלו נועדו אפוא לתאר את רצף האירועים בימי חזקיהו כסדרם הכרונולוגי, תוך הארת משמעויותיהם הרוחניות העיקריות. השיעורים הבאים ידונו בסוגיות נבחרות בתקופה זו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 20 - מלכות חזקיהו בירושלים (ב) - `הוי היורדים מצרים לעזרה... ואת ה' לא דרשו` השיעור מתייחס לשני היבטים מרכזיים של ימי חזקיהו ומדיניותו, אשר הטביעו את חותמם על התקופה כולה ומהווים פתח להבנת דמותו ואופן הנהגתו של מלך זה: הברית עם מצרים כהכנה למרידה באשור, והביקורת על התנהגותו לאחר הניצחון הנסי על צבא אשור. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 21 - מלכות חזקיהו בירושלים (ג) - לדמותו של חזקיהו (א) בשיעור זה נבחן שני נושאים: נסיונו של חזקיהו להידמות לדוד ולשלמה בפועלו להקמת המקדש ומלכות בית דוד, ומערכת היחסים המורכבת בינו ובין ישעיהו, המהווה חלון להתבוננות ביחס בין המלך והנביא - בין חיי הנצח של האומה ובין חייה הלאומיים הזמניים. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 22 - מלכות חזקיהו בירושלים (ג) - לדמותו של חזקיהו (ב) בשיעור זה נוסף לדון בהיבטים החיוביים והשליליים בפועלו של חזקיהו וביחסם של חז"ל אליהם, ולסיום ננסה להשיב על השאלה מדוע באה הפורענות דווקא בימיו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 23 - הגורמים לחורבן ירושלים והבית הראשון (א) שני שיעורים אלו מוקדשים לשורשי חורבן העיר והמקדש הראשון, הכוללים עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (יומא ט ע"ב) אך גם גורמים נוספים – כפי שיגלה עיון במקראות ובדברי חז"ל. בחלק א נעסוק בתקופה שמימי שלמה ועד ימי חזקיהו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 24 - הגורמים לחורבן ירושלים והבית הראשון (ב) חלק זה של השיעור ידון בתקופה שמימי מנשה ועד החורבן בימי צדקיהו, בהקשר של חורבן הבית. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 25 - שיבת ציון ובניין בית שני (א) - סקירה היסטורית של התקופה ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 26 - שיבת ציון ובניין בית שני (ב) - מדוע לא שרתה שכינה בבית שני ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי לסדר פרשיות המשכן וחטא העגל המחלוקת הפרשנית בשאלה מתי נצטווה משה על המשכן טומנת בחובה תפיסה עקרונית בנוגע ליחס שבין הקב`ה לבין עם ישראל.

עמודים