הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי משמעותו של הצפון במקדש מהי משמעותו של צד צפון, ובמה מתבטאת חשיבותו במקדש? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי הצפון במבנה המקדש ובכליו מהי משמעותו של הצפון, וכיצד הדבר בא לידי ביטוי במבנהו של המקדש ובמיקומי הכלים שבתוכו? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי עבודות המקדש הקשורות לצפון מהי משמעותו המיוחדת של צד צפון, וכיצד היא באה לידי ביטוי בעבודות המקדש? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי כינוייהן של רוחות השמים מה משמעות הכינויים השונים של רוחות השמים, ומה אפשר ללמוד מכך על הכינוי "צפון"? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי הקשר בין הצפון לרוע, לחסרון ולדין הצפון מתקשר לחלקים השליליים של העולם. כיצד? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי הקשר בין הצפון לעושר ולברכה מהם הצדדים החיוביים של צד צפון, ומדוע הוא קשור לעושר? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי צפון – מסירות נפש וקדושה, דין וחסד לצד צפון יש מאפיינים חיוביים ושליליים. מהו היחס ביניהם? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי משמעותו של הצפון במקדש – סיכום במה מתבטא ייחודו של הצפון במקדש? נסכם את עיוננו בשאלה זו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי כיוון המזבח במקדש ומחוצה לו האם כיוון בנייתו של המזבח שונה כאשר הוא חלק מן המקדש וכאשר הוא ניצב באופן עצמאי? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי היחס בין ציר צפון-דרום לציר מזרח-מערב מהו היחס בין מרכיבי המקדש המסודרים בציר צפון-דרום לאלו המסודרים בציר מזרח-מערב? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי המקדש העתידי וכיווני השמיים – סיכום כיצד באות תכונותיהם של כיווני השמיים לידי ביטוי בנבואת יחזקאל? נסכם את דברינו בעניין זה עד כה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי לסדר פרשיות המשכן וחטא העגל המחלוקת הפרשנית בשאלה מתי נצטווה משה על המשכן טומנת בחובה תפיסה עקרונית בנוגע ליחס שבין הקב`ה לבין עם ישראל.

עמודים