הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי שיעור 7 - ירושלים עיר הצדק והמלכות מהי הגדרתם של מושגי הצדק והמשפט? מהו הקשר המהותי בין הצדק והמלכות - שני היסודות העיקריים העולים מן המפגש בין אברם, מלכיצדק ומלך סדום?כיצד מתגלה קשר זה, הן ביחס למלכות הקב"ה והן ביחס למלכות בשר ודם, בירושלים ובמקדש? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 8 - ירושלים בתורה (ג) - הר המוריה - זיהויו ושמו בפתח פרשת העקדה מצטווה אברהם לקחת את יצחק ולהעלותו לעולה על הר המוריה. אין בפרשה דברים ברורים על מיקומו של ההר, וגם למשמעות שמו ניתנו פירושים שונים. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 9 - ירושלים בתורה (ד) - הר המוריה והעקדה (א) השיעור נוגע בכמה סוגיות הקושרות את מעשה העקדה להר המוריה, ובמשמעותו של קשר זה לדורות. מסתבר, שפרשת העקדה מהווה רמז למקדש שעתיד לקום על ההר, ויש לה השלכות למעמדו של המקדש גם לאחר בניינו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 10 - ירושלים בתורה (ד) - הר המוריה, העקדה והר סיני (ב) בהיבטים שונים, העקדה רומזת למקומו העתידי של בית המקדש. הדבר מתבטא במזבח המוקם על ראש הר המוריה, בקרבן המוקרב עליו, בהתגלות בהר המוריה (בהשוואה להתגלות ליעקב בבית-אל) וביחס שבין ראיית המקום לבין יראת הקב"ה. בנספח לשיעור זה נעסוק ביחס שבין הר המוריה לבין הר סיני, ובין ההתגלות החד-פעמית במעמד הר סיני לבין ההתגלות התמידית בבית המקדש. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 11 - משמעות השם ירושלים כחלק מסדרת שיעורים על ירושלים המקראית, עוסק הרב יצחק לוי בשם העיר "ירושלים" - במדרשי חז"ל, בפרשנות המסורתית, במקורות חיצוניים ובמחקר המודרני. אגב כך בוחן הרב יצחק לוי את היחס בין שני חלקי השם - "יראה" ו"שלום", ועומד מתוך כך על אופייה של העיר. השיעור עוסק בהבנות השונות למשמעות שמה של העיר, דרך עיון בפרשיות בהם נפגש אברהם עם ירושלים. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 12 - המקום אשר יבחר ה' השיעור עוסק במשמעות הביטוי "המקום אשר יבחר ה'", מתוך עיון במקור המופיע בפרשת ראה . במסגרת זו, עוסק השיעור גם במעמדה של שילה, ובמשמעות הבחירה של ירושלים כעיר. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 13 - הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה (א) השיעור עוסק בנחלים העוברים בתוך ירושלים: הגיחון, הנחל האמצעי, וגיא בן הינום. לכל אחד מהנחלים אופי מיוחד, שמהווה מרכיב בהבנת משמעותה של העיר. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 14 - הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה (ב) מהם הנתונים הטופוגרפיים שגרמו לבחירתה של ירושלים? מה היו השלבים של התפתחות העיר, ומהי משמעותם הרוחנית? להיכן עתידה ירושלים להתרחב בעתיד? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 15 - הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה (ג) - זיקת ירושלים למדבר ירושלים עומדת בסמיכות למדבר. קרבתה למדבר היא בעלת משמעות רוחנית רבת פנים, בעיקר לגבי התלות התמידית בקב"ה, הקשר ההדוק שבין המקדש לבין המים והגשמים, הזיכרון לימי הנדודים במדבר, ההנגדה לשחיתות שפשתה בירושלים והתקווה להחזרת השכינה לירושלים בעתיד. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 16 - ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (א) מדוע נקבעה נחלת בנימין כנחלת השכינה? שיעור זה עוסק בברכת משה לבנימין, בפרט במשמעות הביטוי "ובין כתפיו שכן"; וכן במשמעויות השונות של השראת שכינה במקום נמוך, בהתייחסות לסוגיית גובהו של בית המקדש בכלל. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 17 - ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ב) מדוע נקבעה נחלת בנימין כנחלת השכינה? שיעור זה עוסק בברכת משה לבנימין, בפרט במשמעות הביטוי "ובין כתפיו שכן"; וכן במשמעויות השונות של השראת שכינה במקום נמוך, בהתייחסות לסוגיית גובהו של בית המקדש בכלל. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 18 - ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ג) האם נחלת בנימין היא אכן נחלת השכינה? מהי משמעות ההקבלה בין בית אל לבין ירושלים? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 19 - ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ד) מהו ייחודו של שבט בנימין? במה זכה להיות השבט שה' ישרה את שכינתו בנחלתו? מהן המשמעויות של קביעת נחלת בנימין כנחלת השכינה? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 20 - ירושלים בתקופת הכיבוש וההתנחלות (א) - מעמדם של ירושלים והמקדש במשך התקופה חלקו הראשון של השיעור מראה כי מימי יהושע ועד ימי דוד נשארה ירושלים עיר נכרית ועומד על משמעות הדבר. חלקו השני עוסק בהיעלמו של מקום המקדש במשך תקופה זו - כמו גם בהתעלמות של עם ישראל ומנהיגיו ממנו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 21 - ירושלים בתקופת הכיבוש וההתנחלות (ב) - לאיזה שבט שייכת ירושלים השיעור עוסק בשיוכה השבטי של ירושלים לאור הפסוקים השונים המתייחסים לסוגייה ולאור התיאור המפורט של גבול יהודה ובנימין. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 22 - ירושלים בתקופת הכיבוש וההתנחלות (ג) שיעור זה, החותם את השיעורים על ירושלים בתקופת הכיבוש וההתנחלות, דן בתיאור הגבול בין בנימין ליהודה בחז"ל ובמשמעויותיו, וכן בשאלה מדוע לא כבשו בני ישראל את ירושלים עד ימי דוד. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 23 - מבוא לירושלים בימי דוד (א) - בחירת ירושלים והמקדש (א) שיעור זה פותח את העיסוק בירושלים בימי דוד, ותמצית טענתנו היא שמהלך בחירת העיר והמקדש מורכב משלושה שלבים: בחירה אנושית-מלכותית בעיר ירושלים; בחירה א-לוהית במקום המקדש; בחירה א-לוהית בעיר ירושלים. בשיעור זה נעסוק בבחירתו של דוד בירושלים, ונראה כי היא נעשתה ביוזמתו המוחלטת של דוד, בלי התערבות א-לוהית, וננסה לבחון מה הביא אותו לבחירה זו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 24 - מבוא לירושלים בימי דוד (א) - בחירת ירושלים והמקדש (ב) שיעור זה פותח בהעלאת הארון ובבקשת דוד לבנות את בית ה', ועוסק בניתוח פועלו של דוד למען המקדש, בבחירה הא-לוהית בירושלים בימי שלמה ובהקבלת המהלך הכולל לצביונה של ירושלים בתורה ולקורות תקופתנו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 25 - מבוא לירושלים בימי דוד (ב) - הבחירה הא-לוהית בירושלים בשיעור זה נבקש להבהיר את משמעות הבחירה הא-לוהית הסופית בירושלים בימי שלמה. נביא את הראיות לכך שבחירה זו אכן אירעה באותה תקופה ונעמוד על המשמעויות של נצחיותה. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 26 - מבוא לירושלים בימי דוד (ג) - הזיקה בין מלכות למקדש ובין בחירת מלכות בית דוד לירושלים בשיעור זה נסקור את המשמעויות השונות של הקשר בין מלכות למקדש בכתובים, במדרשים ובהלכה ואת הזיקה המיוחדת בין בחירת ירושלים ובין בחירת מלכות בית דוד. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 27 - מבוא לירושלים בימי דוד (ד) - ההבטחה כי מלכות בית דוד תעמוד עד עולם פרק זה, המסיים את המבוא לימי דוד ואת שיעורינו לשנה זו, בוחן את משמעות ההבטחה הא-לוהית לדוד כי מלכות ביתו תתקיים עד עולם, ובעיקר את השאלה אם הבטחה זו היא מותנית או שמא אין היא תלויה בדבר. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 28 - סיכום סדרה א' הדגשת מספר מסרים לסיכום סדרת העיונים בתולדות ירושלים: א. ירושלים – עיר המחברת את בירת מלכות ישראל עם מקום מלכות ה'. ב. בחירת העיר והמקדש. ג. מעשי אבות סימן לבנים. ד. הקשר בין הטופוגרפיה למהות הרוחנית. ה. מהלכם של האבות ושל הבנים בארץ דומה למהלך של תקופתנו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי סיכום סדרה א' סקירת הנושאים בהם עסקנו: 1. הדרך אל ירושלים בתורה: שכם, בית אל וחברון. 2. מדוע אין ירושלים נזכרת בתורה בשמה. 3. ירושלים כעיר הצדק והמלכות. 4. הר המוריה והעקידה. 5. השם ירושלים: יראה ושלם. 6. המקום אשר יבחר ה'. 7. הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה, מיקומה ותלותה בגשם. 8. נחלת בנימין – נחלת שכינה. 9. בני ישראל לא כבשו את ירושלים עד ימי דוד. . בחירת ירושלים והמקדש: בחירת דוד ובחירה אלוקית שמקבילות לבחירת ירושלים בתורה ובהגעתנו לירושלים בימינו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 1 - מלכות דוד בירושלים (א) - כיבוש ירושלים השיעור עוסק בפרטי כיבוש ירושלים - מעשהו הראשון של דוד אחרי המלכתו בחברון על כל ישראל. הכיבוש מתואר בספרי שמואל ודברי הימים, וכאן נדון בהבדלים ביניהם וננסה לראות כיצד משלימים שני התיאורים זה את זה, ולעמוד באמצעותם על המשמעויות השונות הטמונות בכיבוש ירושלים: ההתמודדות נגד היבוסים ונגד הפלשתים הבאים לעיר עם כיבושה מחד גיסא, וההתמודדות הפנימית של דוד עם חולשות רוחניות שמנעו ממנו, על פי חז"ל, את כיבוש העיר, מאידך גיסא. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 2 - מלכות דוד בירושלים (ב) - העלאת הארון לירושלים (א) העלאת הארון היא המעשה הממלכתי המשמעותי הראשון שעשה דוד לאחר כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירת מלכות ישראל. בסדרת השיעורים הקודמת הזכרנו שני חידושים גדולים הקשורים במעשה: ראשית, עצם התעוזה שבהתעניינות בארון ובלקיחתו; שנית, הבאת הארון לבירה ירושלים, ולא למשכן, אצל הבמה הגדולה בגבעון. בשיעור זה נידונים היחס בין התיאור בשמואל לבין תיאור בדברי הימים וחטאו של דוד בהעלאה הראשונה. ירושלים המקראית ב

עמודים