הרב חנוך וקסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חנוך וקסמן עבודת ה' שבמפקד בני ישראל 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת אמור - מרחב וזמן מה עניינה של פרשת המועדות באמצע פרשת אמור, לאחר דיני הכוהנים, הקדושה והמומים? מה עניינם של החגים, המופיעים בחומשים שמות, במדבר ודברים כקשורים למערכת היחסים ההיסטורית בין הקב`ה וישראל, לספר ויקרא? השיעור דן בביאורם של אבן-עזרא ורמב`ן, הרואה את עיקרה של פרשת המועדות בקרבנות החגים, ומציע גישה אחרת, לפיה הלוז של פרשת המועדות הוא התגלות ה' והמפגש עמו במימד הזמן - מפגש המשלים את ההיוועדות עם ה' במשכן, דהיינו בקדושת המקום. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן המחנה והמרכבה 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על תאוות וקינות 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת בהר - השבת והמשכן פרשת בהר מאירה באור חדש את מצוות שנת השמיטה, בקשרה אותה באמצעים ספרותיים מובהקים למצוַת השבת. מה משמעות הקשר הזה, ומדוע הוא מוצג לראשונה דווקא בספר ויקרא? השיעור ממשיך את רעיונות קדושת המקום וקדושת הזמן שנידונו בשיעור הקודם, עומד על על משמעותו של יסוד קדושת הזמן בחלקו האחרון של הספר ועל שילובם של שני סוגי הקדושה במצוות השמיטה ובתוכחה שבפרשת בחוקותי. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן סיפורי המרגלים ומוצא אחרון 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן מבחן הקטורת 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על מטות וסלעים 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן לֹא אִישׁ אֵל... – על ברכה ובגידה בערבות מואב 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן עלייתו של פנחס 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן אחוזה לפני ה' 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן שרי אלפים – על חזרה, הרגעה ותוכחה 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן כי אינני עובר את הירדן: על טינה, הכרה והתגלות 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן לדעת את אשר בלבבך" על נסיונות א-לוהיים ולב יודע 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על שמות ומקומות 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן ליבו של המלך: על סוסים, נשים ועושר 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן טקס האבנים 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על תשובה וגאולה משה מודיע לבני ישראל, לאחר שעבר מחצית מפרשת ניצבים, שבסופו של דבר הם יעשו תשובה. בעקבות תחזיתו כי ה' יכעס על בני ישראל עד שיביא עליהם את "כָּל הַקְּלָלָה הַכְּתוּבָה בַּסֵּפֶר הַזֶּה" (דברים כ"ט, כ"ו), משה אומר את הדברים הבאים: 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן שירת האזינו 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן הברכה, המלך ותורת משה הברכה, המלך ותורת משה 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה
הרב חנוך וקסמן זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה
הרב חנוך וקסמן זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה

עמודים