הרב יצחק גוטמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק גוטמן מה בין כרת לבין מיתה בידי שמים? מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו.