ד"ר עזרא קהלני
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר עזרא קהלני צלפחד בן חפר - חייב או זכאי האם ניתן ללמוד מקרבנות כל חג על אופיו של החג?