הרב מרדכי וויליג
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מרדכי וויליג תפילות כנגד תמידים תקנום המשנה בפרק הרביעי של מסכת ברכות עוסקת בזמני התפילות השונות, ומביאה מחלוקת משולשת בין רבי יהודה לחכמים בשאלה זו. האם יש קשר בין שלוש המחלוקות? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו לאור זמנה של כל תפילה, וכן נעסוק במשמעות זמני התפילות לאור פסקי הרמב`ם וראשונים אחרים. הלכה אורח חיים