הרב יצחק בן-דוד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק בן-דוד 09: הערל - בין טומאה לזרות מאמרנו מוקדש לעיון בזהותו של הערל ובמעמדו ההלכתי, ביחס לתחומים שונים. בין השאר, ננסה לבחון האם עמדת הרבנים יכולה היתה להיסמך לא רק על שיקולים פוליטיים ומעשיים, אלא גם על עמדה הלכתית צרופה ומגובשת, לפיה זהותו של האדם כערל פוגעת גם בהשתייכותו הלאומית כאדם מישראל.