הרב יצחק בן-דוד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק בן-דוד לימוד תורה בתשעה באב