הרב יצחק בן-דוד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק בן-דוד פרשת וילך - מצוות הקהל וכתיבת ספר תורה מה טיבן של מצוות ההקהל וכתיבת ספר התורה? מדוע מצוות אלו נזכרו באמצע פרשייה אחרת - פרשיית כתיבת ספר התורה ע`י משה ומסירתו למשמרת ללויים?
הרב יצחק בן-דוד פרשת האזינו - מצוַת כתיבת ספר תורה האם כל אדם חייב לכתוב לו ספר תורה, או שדי לו לקנות ספר כזה? מדוע התורה ניסחה את הציווי לכתוב ספר תורה בלשון "כתבו לכם את השירה הזאת"?
הרב יצחק בן-דוד פרשת וזאת הברכה - חידוש הסמיכה האם ניתן לחדש את הסמיכה בימינו? הרמב"ם כותב שאם יסכימו כל חכמי ארץ ישראל לסמוך מישהו - הרי הוא סמוך, אולם ייתכן שהוא מסתפק בדבר. במאה ה-16, על רקע בעיית האנוסים, התעורר פולמוס הסמיכה במלוא עוזו.
הרב יצחק בן-דוד פרשת בראשית - המאורות הגדולים ויום השבת שתי מערכות של מועדים מקודשים מוכרים בעולם ההלכה: המערכת של שלושת הרגלים, המבוססת על הירח והשמש, והמערכת של ימי השבוע, המבוססת רק על האמונה בקב`ה, בלי עוגן בעולם המציאות. באופן מפתיע, דווקא המערכת המציאותית נקבעת באופן בלעדי ע`י בני אדם, ואילו המערכת השנייה קבועה וקיימת משבעת ימי הבריאה.

עמודים