הרב דניאל סרי-לוי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שמות - גאולה שלא כדרך הטבע האם חטא משה בדבריו אל הקב`ה - `למה הרעות לעם הזה`? האדמו`ר מפיאסצנה, בספרו `אש קודש`, מסביר שמשה הבין ששעבוד מצרים הוא שעבוד שלא כדרך הטבע, ולכן אף הגאולה ממנו צריכה להיות שלא כדרך הטבע.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וארא - שמותיו והנהגותיו של הקב`ה הקב`ה מתגלה אלינו בשמות שונים המייצגים הנהגות שונות. למרות זאת, אנו נדרשים להתייחס אליו בדרך אחת: `בכל מאודך - בכל מידה ומידה שמודד לך, הווי מודה לו מאוד מאוד`. לדברי האדמו`ר מצ'רנוביל, בספרו `מאור עיניים`, כשאנו מודים לקב`ה על שהוא מודד לנו במידת הדין - נהפך בזה הדין לרחמים.