הרב בני להמן

הרב בני להמן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ואח"כ למד בישיבת "מרכז הרב". בעל תואר שני בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית. הצטרף לצוות החינוכי של הישיבה בשנת תש"ס, ומלמד בישיבה מחשבת ישראל. במקביל ממשיך בעבודתו כפסיכולוג.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן סקירה של הנצרות ספר כוזרי
הרב בני להמן מאמר ראשון המוסלמי ספר כוזרי
הרב בני להמן האיסלאם ספר כוזרי
הרב בני להמן הבורא מול המצווה ספר כוזרי
הרב בני להמן כוזרי ספר כוזרי
הרב בני להמן פסקה צה ספר כוזרי
הרב בני להמן מעמד היהודי כדבר סגולי ספר כוזרי
הרב בני להמן אין נושא ספר כוזרי
הרב בני להמן יח שבט ספר כוזרי
הרב בני להמן פיסקה עז ספר כוזרי
הרב בני להמן עולם הבא בתורה ספר כוזרי
הרב בני להמן הפילוסוף המשך ספר כוזרי
הרב בני להמן כוזרי ספר כוזרי
הרב בני להמן כוזרי ספר כוזרי
הרב בני להמן סגולת ישראל ספר כוזרי
הרב בני להמן זרע ישראל ספר כוזרי
הרב בני להמן כוזרי ספר כוזרי
הרב בני להמן ספירת השבועות והר סיני ספר כוזרי
הרב בני להמן מעמד הר סיני ספר כוזרי
הרב בני להמן קדמוניות העולם ספר כוזרי
הרב בני להמן שאלת קדמות העולם ספר כוזרי
הרב בני להמן שכל מול נבואה ספר כוזרי
הרב בני להמן ההתפתחות של היהדות ספר כוזרי
הרב בני להמן שאלות ההתגלות ספר כוזרי
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת במדבר חלקו הראשון של שיעור זה יעסוק בדברי המהר`ל על פרשת השבוע: מה משמעות הדרשה כי כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו? מדוע דרשו חז`ל כי אישו של המזבח במקדש ראשון רבצה כארי ואילו במקדש שני היא נראתה ככלב - כיצד חלוקה זו מאפיינת הבדלים יסודיים בין המקדשים? חלקו השני של השיעור יעסוק בקשר המיוחד שבין נתינת התורה לבין המדבר, דבר הבא לידי ביטוי בכך שפרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. קש"ת - מהרל

עמודים