הרב בני להמן

הרב בני להמן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ואח"כ למד בישיבת "מרכז הרב". בעל תואר שני בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית. הצטרף לצוות החינוכי של הישיבה בשנת תש"ס, ומלמד בישיבה מחשבת ישראל. במקביל ממשיך בעבודתו כפסיכולוג.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן משמעותם של הימים הנוראים מהו העיקרון המבדיל את הימים הנוראים משאר ימי השנה? המהר`ל טוען כי היסוד החורז בין ראש השנה ליום הכיפורים הוא מלכותו הבלעדית של הקב`ה עלינו. מן העיקרון הזה נגזרים הן הדין והמשפט, והן הכפרה והטהרה. מהו הקשר הפנימי בין שחרור העבדים בשנת היובל ביום הכיפורים, לבין הכפרה הטבועה בעיצומו של יום? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן יציאת מצרים - הסיפור שלנו רבבה - ערב לימוד פסח תשע"א #2