הרב משה כהן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה כהן 05: תנאי בהפלאה ובתחומים אחרים כאשר אנו באים לעסוק במהות התנאי בעולם ההפלאה עלינו לברר מהו המנגנון המאפשר לו להיות תקף, וכך נוכל לעמוד על פרטי התנאי.
הרב משה כהן 21: היחס לעולם ההפלאה התורה מתארת את מעשה ההפלאה בצורה מאוד נייטרלית מהי החלות שנוצרת – מפעולת ההפלאה של האדם.