הרב מיכאל אדרעי

הרב מיכאל אדרעי למד בישיבה התיכונית נתיב מאיר. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת הר עציון בשנת תשנ"א. הוא שרת במסגרת ההסדר בחטיבת גולני. הרב מיכאל הוסמך לרבנות וסיים תואר במשפטים וכלכלה באוניברסיטת בר אילן, והמשיך בלימודי דיינות במכון ארץ חמדה בירושלים. הרב מיכאל שימש כר"מ בישיבת ההסדר עכו בשנים תשס"ח-תשע"א, ובשנת תשע"ב הצטרף לצוות ישיבת הר עציון כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מיכאל אדרעי שיחת חנוכה (שיחה)
הרב מיכאל אדרעי שמות ה' (שיחה)
הרב מיכאל אדרעי מחלוקת הרב קוק והחזון איש בשמיטה (שיחה)
הרב מיכאל אדרעי טבעיות בעבודת ה והארץ נתן לבני אדם על תורת הרב עמיטל
הרב מיכאל אדרעי מחלוקת רמבם ורמבן שיעור פתיחה מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי שיעור 2 מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי יחס הרמבם לחכמה יוונית מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי שיעור 3 מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי המשך שיעור פתיחה מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי עולם הבא מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי מעמד הר סיני מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי הגשמת ה' מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי הגשמת ה' מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי עבודת הקרבנות מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי תפילה מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי מציאות הרע מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי קרבנות מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי בחירה חופשית חטא האדם הראשון מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי עבודה זרה ב מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי פשט מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי מצות התשובה והוידוי מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי החשיבות בשילוב השיטות של הרמבם והרמבן מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי קריאת התנך מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי אונקלוס והגשמה מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי המשך ביטוים מגשימים שבתנך מחלוקות בין הרמבם לרמבן

עמודים