הרב מיכאל אדרעי

הרב מיכאל אדרעי למד בישיבה התיכונית נתיב מאיר. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת הר עציון בשנת תשנ"א. הוא שרת במסגרת ההסדר בחטיבת גולני. הרב מיכאל הוסמך לרבנות וסיים תואר במשפטים וכלכלה באוניברסיטת בר אילן, והמשיך בלימודי דיינות במכון ארץ חמדה בירושלים. הרב מיכאל שימש כר"מ בישיבת ההסדר עכו בשנים תשס"ח-תשע"א, ובשנת תשע"ב הצטרף לצוות ישיבת הר עציון כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מיכאל אדרעי דיני פועלים: האם יש זכות לפועל להמשיך בעבודתו הקבועה השיעור עוסק בזכות לפיטורי עובדים. דוגמאות לקביעות בגמרא – פיטורי מלמד תינוקות, ופיטורי שכיר. קביעות קניינית הנקבעת בחוזה [על פי מנהג המדינה], וקביעות ארוכת טווח, מדין `ועשית הישר והטוב`. הגורמים לפיטורים – פשיעה, חוסר צורך, מחיר זול. רמות חיוב שונות לשכירי יחיד וציבור. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי דיני שכנים ושכנות, בתים משותפים השיעור עוסק בדיני שכנים, בבית משותף. השיעור מתחלק לשניים, זכות הכפייה, וחלוקת התשלומים. באילו מקרים יחיד כופה על הרבים, רבים על היחיד, או כלל לא כופים, על פי חוק המדינה, וההלכה [צורך גדול, תקנון ועד הבית]. הקריטריונים לחלוקת התשלומים – על פי ההנאה [שבח ממון, נפשות], חלוקה שווה, על פי החוק, התקנון, או ההלכה. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי דיני שכנים ושכנות חלק ב - הגבלות על דיירים בבית משותף  השיעור עוסק בדיני שכנים בבית משותף, בזכות לכפות על אדם לא לעשות מעשים בביתו. היסודות של חובת האדם להרחיק ולהשמר מנזק בדיני נזיקין, ובדיני שכנים, מניעת שימוש מול שמירה מהיזק. ההיתר ללמד תינוקות בחצר משותפת, ומגבלותיו. ההיתר לאדם להשתמש בביתו כבית דירה, אל מול היכולת למנוע ממנו פתיחת עסק מזיק. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי תלמוד תורה כנגד כולם תוכנית מחשבה
הרב מיכאל אדרעי מידת הביטחון מאמרו של הראל תוכנית מחשבה
הרב מיכאל אדרעי סוף ספר שופטים תוכנית תנך
הרב מיכאל אדרעי האם יהוא היה צדיק תוכנית תנך
הרב מיכאל אדרעי הקדמה לעין איה
הרב מיכאל אדרעי מוסר
הרב מיכאל אדרעי עמל תורה
הרב מיכאל אדרעי יחס בין רגש לשכל בלימוד תורה
הרב מיכאל אדרעי יחס הרב קוק לתרבות יוון
הרב מיכאל אדרעי היחס בן הלכה לאגדה
הרב מיכאל אדרעי הנרות הללו קודש הם
הרב מיכאל אדרעי הכרפס לקראת חג הפסח תשע"ח - הכרפס

עמודים