הרב אלי וובר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלי וובר מדרש אגדה מבוא לתורה שבעפ