ד"ר אביגיל ראק

ד"ר אביגיל ראק ז"ל, היתה מרצה לתנ"ך במסגרות שונות בארץ ובחו"ל עשרות שנים. בעלת תואר שלישי בתנ"ך מאוניברסיטת בר אילן וטוענת רבנית. שיעוריה במפרשי המקרא התפרסמו באתר האינטרנט של ישיבת הר עציון. הלכה לעולמה לאחר מאבק אמיץ בסרטן, בד' בתמוז תשע"ט (7 ביולי 2019). יהי זכרה ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר אביגיל ראק רד"צ הופמן שיעור זה יעסוק ב' דוד צבי הופמן (רד`צ הופמן).  נפתח בתיאור של תולדות חייו, ולאחר מכן נעבור לראות את המניעים לכתיבת הפירוש, אשר היו בעיקר דחיית ביקורת המקרא והגנה על המסורת של תורה שבעל פה. בהמשך נראה את התייחסותו לכמה נושאים שהעלו אנשי ביקורת המקרא, ובהם שינויי הסגנון בתורה, כפילויות וסתירות בסיפורי התורה, וראיות לקדמות התורה. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק מלבי"ם בשיעור זה נעסוק במלבי`ם. לאחר תיאור של תולדות חייו, נראה את מאפייני פירושו לחלק הסיפורי של התורה. נדגים את שיטתו שהמקרא הוא אלוקי, ולכן אין בו מילים נרדפות ליופי המליצה, אלא לכל מילה משמעות מיוחדת משלה, וכל מילה נבחרה בקפידה בכדי להעביר מסר מסויים ומדוייק. לאחר מכן  נעסוק במאפייני הפירוש לחלק ההלכתי של התורה, שהוא החלק העקרי של הפירוש, ונראה כיצד מלבי`ם הגן על מסורת תורה שבעל פה, בעיקר באמצעות ניסוח של כללים בלשניים להבנת המקרא. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק הנצי"ב בשיעור זה נעסוק בר' נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי`ב. נסקור תחילה את תולדות חייו, ולאחר מכן נעסוק במטרות פירושו למקרא, בשיטתו לגבי היחס שבין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב ובנושאים נוספים העולים בפירושו. בין היתר, נראה את יחסו לנושאים הרלוונטיים לתקופתו, כגון פירושים אנטי חסידיים, חשיבות לימוד המקרא, ועוד. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק שד"ל בשיעור זה נעסוק בשמואל דוד לוצאטו, הלא הוא שד`ל. לאחר סקירה קצרה של תולדות חייו, נעסוק במאפייני הפירוש, בדרכו הפרשנית של שד`ל, ביחסו לנוסח המקרא ולמדרשי ההלכה, ועוד. נראה, בין השאר, את רגישותו הספרותית של שד`ל, ואת שיטתו לגבי פירוש הכתובים בהתאם למציאות בה הם נכתבו. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק ברוך דיין האמת: הרבנית ד"ר אביגיל מלכה ראק ז"ל פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק משה דוד קאסוטו פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק הרב מרדכי ברויאר פרשני המקרא

עמודים