הרב חיים נבון

הרב חיים נבון נולד ברמת גן וגדל באלקנה שבשומרון. בשנת תשנ"א החל ללמוד בישיבת הר עציון, עד לשנת תשס"ד. במקביל ללימודיו בישיבה למד לתואר ראשון בחינוך במכללת הרצוג, ולאחר מכן לתואר שני במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חיים נבון משל הארמון והעבודה המיוחדת למשיגי האמיתות לארבעת הפרקים האחרונים במורה נבוכים (חלק ג פרקים נא–נד) יש חשיבות מיוחדת בהבנת הגותו של הרמב`ם, והם מאירים באור חדש רבים מפרקי הספר. פרקים אלו עוררו את חמתם של מקצת המפרשים המסורתיים, אבל אחרים ראו בהם דווקא את הפרקים היותר 'דתיים' במורה. שיעור זה יעסוק ב`משל הארמון` המפורסם שבפרק נא – אולי החלק הקשה ביותר לעיכול עבור הפרשנים המסורתיים. בסוף השיעור נדבר על עבודת ה' המיוחדת ל`משיגי האמיתות` – אותם אנשים שהגיעו לפסגת הפירמידה הדתית על פי הרמב`ם. מורה נבוכים
הרב חיים נבון עולמם הרוחני של משיגי האמיתות בשיעור הקודם למדנו על ההבחנה החדה שהבחין הרמב`ם בין עולמם הרוחני של אנשי ההמון, העסוקים ברכישת דעת, לבין עולמם הרוחני של היחידים המעולים, משיגי האמיתות, שכבר הגיעו להכרת האמת השלמה, ומעתה הם חוזרים והוגים בריבון העולם מתוך להט דתי נלהב. בשיעור זה נעמיק ונחדד את המיוחד בעולמם הרוחני של משיגי האמיתות. מורה נבוכים
הרב חיים נבון חסד, משפט וצדקה: השלמות העליונה – ידיעה או עשייה מוסרית? נסיים את לימוד ספר מורה נבוכים בסוגיה התופסת מקום מרכזי בשני הפרקים האחרונים בו: מהי השלמות העליונה של האדם? מורה נבוכים
הרב חיים נבון משנת הרמב"ם לדורנו נסיים את מסענו אל ספר מורה נבוכים של הרמב`ם בדיון על הרלוונטיות של משנתו בתקופתנו. מורה נבוכים
הרב חיים נבון בענווה - על הפרדוקס (לכאורה) של מידת הענווה שיעור זה יעסוק במידה `בענווה` ויעסוק במהותה של הענווה: האם העניו הוא אדם המעריך את עצמו פחות מכפי שהוא באמת? בשיעור נתמקד בעיקר בדעה לפיה מידת הענווה אינה מחנכת אותנו להתבטלות בפני אחרים, אלא להתמקדות במסלול החיים שלנו: העניו אינו מודד את הישגיו ביחס להישגיהם של אחרים, אלא ביחס לפוטנציאל האישי שלו. קנייני תורה
הרב חיים נבון שיעור 1 - מקומה של ההלכה בעבודת ה' שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 2 - הלכה ומנהג שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 3 - הלכה ומוסר שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 4 - משפט וצדקה שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 5 - המוטיבציה לשינויים בהלכה (א) שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 6 - המוטיבציה לשינויים בהלכה (ב) שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 7 - ענישה שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 8 - חוקי התורה וחוקי המזרח הקדום שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 9 - מקומו של לימוד התורה בעבודת ה' שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 10 - תלמוד ומעשה שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 11 - עיסוק בתורה וידיעת התורה שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 12 - תורה שבכתב ותורה שבעל פה שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 13 - המחלוקת שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 14 - לימוד תורה - יצירה או חשיפה? שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 15 - טעמי המצוות (א) שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 16 - טעמי המצוות (ב) שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 17 - שמחה ברגלים שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 18 - איסור המלאכה בשבת שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 19 - עינוי יום הכיפורים שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 20 - שביעית ויובל שיעורים במחשבת ההלכה

עמודים