הרב שלמה ברין

הרב שלמה ברין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשל"ד הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" כחובש קרבי, והשתתף במלחמת יום-הכיפורים ובמלחמת שלום-הגליל. במשך תקופה קצרה הוא למד בישיבת מיר שבירושלים, ולאחר מכן חזר לישיבת הר עציון. סיים תוארB.ED.ממכללת הרצוג ולומד לימודי תואר שני בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. כיום משמש הרב ברין כר"מ של בני שיעור א' בישיבה, ומלמד בישיבה ובמכללת הרצוג להכשרת מורים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה ברין על הרב עמיטל (שיחה)
הרב שלמה ברין שיחת יום השואה (שיחה)
הרב שלמה ברין חובת הגיוס לצבא וללחימה (שיחה)
הרב שלמה ברין דברי פתיחה ימי עיון מנהיגות רבנית
הרב שלמה ברין שאלת המשך ברב שיח רבני ימי עיון מנהיגות רבנית
הרב שלמה ברין פרשת נצבים וילך משך חכמה על פרשת נצבים וילך קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין טבע האדם ובחירה קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין התאמה בין הגוף והנפש קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין בין רגש לשכל ביחס לאמונה קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין שלטון הרגש על השכל קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין מושג הקדושה וקדושת המקום במשך חכמה קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין יסודות התפיסה הלאומית קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין כבוד לאומי, סדר משטר ושלטון במשנת המשך חכמה קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין חנוכה ולאומיות יהודית קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין הספר שחקוק בעט הא-להי בטבע האדם קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה
הרב שלמה ברין שיחה לעשרת ימי תשובה
הרב שלמה ברין שיחה ליום השואה
הרב שלמה ברין קידוש השם ורב יהודה עמיטל זצ"ל השיעור הועבר בכ"ז בתמוש תשע"ו ביארצייט הששי של הרב עמיטל זצ"ל