הרב שלמה ברין

הרב שלמה ברין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשל"ד הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" כחובש קרבי, והשתתף במלחמת יום-הכיפורים ובמלחמת שלום-הגליל. במשך תקופה קצרה הוא למד בישיבת מיר שבירושלים, ולאחר מכן חזר לישיבת הר עציון. סיים תוארB.ED.ממכללת הרצוג ולומד לימודי תואר שני בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. כיום משמש הרב ברין כר"מ של בני שיעור א' בישיבה, ומלמד בישיבה ובמכללת הרצוג להכשרת מורים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה ברין פרשיות בהר-בחוקותי - השיבה לאחוזה ואחדות המשפחה, `כנגד יצר הרע,האם בהמש`ח חזה את השואה? מהי כוונת התורה בהוראתה: "ואיש אל משפחתו תשובו"? מה הקשר בין איסור עבודת השדה ביובל, להחזרת הקרקעות? האם חזה בעל המשך חכמה את השואה, בניתוחו לקללות המופיעות בפרשה ובדברו על הגלות והרדיפות? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת במדבר - על מסע המחנות וחנייתם ועל האופי המיוחד של חג השבועות הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת נשא - פרשת נשא הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת בהעלותך - קרבן פסח, השגחה פרטית ומאבק בעבודה זרה, על מעלת היחידים והשראת שכינה לפני חטא העגל על קרבן הפסח, השגחה פרטית ומאבק בעבודה זרה ועל מעלת היחידים והשראת שכינה לפני חטא העגל הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת שלח - על חטא המרגלים ועל הטעות בדבר מעלת משה רבנו מה היה חששם הגדול של המרגלים ושולחיהם? במה באה לידי ביטוי חששו של העם ממותו של משה? במה טעו ישראל בהבנת היחס בין משה לקב`ה? מה הקשר בין ציצית לתיקון העולם? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת קורח - לא נעלה - לאן? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת חקת - סוד הפרה האדומה, בין הנהגה ניסית לטבעית הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין 23-12: החסידות החדשה רב שיח - הרב שלמה ברין, הרב עזרא ביק, הרב איתמר אלדר, הרב יועד אהרוני
הרב שלמה ברין 20: הרב אריה בינה זצ"ל
הרב שלמה ברין 06: "מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה" - יום הזיכרון לשואה ולגבורה - בין הדת והמדינה
הרב שלמה ברין 08: מצות משלוח מנות בפירות שיש בהן קדושת שביעית

עמודים