הרב שלמה ברין

הרב שלמה ברין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשל"ד הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" כחובש קרבי, והשתתף במלחמת יום-הכיפורים ובמלחמת שלום-הגליל. במשך תקופה קצרה הוא למד בישיבת מיר שבירושלים, ולאחר מכן חזר לישיבת הר עציון. סיים תוארB.ED.ממכללת הרצוג ולומד לימודי תואר שני בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. כיום משמש הרב ברין כר"מ של בני שיעור א' בישיבה, ומלמד בישיבה ובמכללת הרצוג להכשרת מורים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה ברין יום הקדיש הכללי ויום הזיכרון לשואה ולגבורה בין עשרה בטבת לכ"ז בניסן
הרב שלמה ברין "ושמחת בחגך" - משך חכמה על חג הסוכות מה הקשר בין חג הסוכות לבין ימים הנוראים, ובמיוחד ליום הכיפורים?
הרב שלמה ברין בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך