הרב שלמה ברין

הרב שלמה ברין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשל"ד הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" כחובש קרבי, והשתתף במלחמת יום-הכיפורים ובמלחמת שלום-הגליל. במשך תקופה קצרה הוא למד בישיבת מיר שבירושלים, ולאחר מכן חזר לישיבת הר עציון. סיים תוארB.ED.ממכללת הרצוג ולומד לימודי תואר שני בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. כיום משמש הרב ברין כר"מ של בני שיעור א' בישיבה, ומלמד בישיבה ובמכללת הרצוג להכשרת מורים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה ברין פרשת מקץ קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת דברים קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת בא קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת לך-לך קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת משפטים קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת משפטים קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת עקב קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת פינחס קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת צו קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת קורח קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת ראה קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת שופטים קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת שלח לך קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת כי תבוא קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת תולדות קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשיות תזריע-מצורע קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת כי תצא קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת תצוה קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת כי-תשא קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת שמות קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין טהרת הכהנים וסיפורו של רבי שמעון בר יוחאי בשיעור זה ננסה לנתח את סיפורו המפורסם של רשב`י היוצא מן המערה. מדוע נתיישבה דעתו של רבי שמעון כאשר ראה יהודי רץ עם הדסים לכבוד שבת, בשעת ערב שבת בין השמשות? כיצד ניתן לקשר זאת לעובדה שרבי שמעון בוחר לטהר דרך לכוהנים לאחר יציאתו מן המערה? קש"ת - פרשת השבוע
הרב שלמה ברין שירת דבורה תוכנית תנך
הרב שלמה ברין פיתוח נבואת אלישע תוכנית תנך
הרב שלמה ברין המדרש על מעמד הר סיני מדוע כל העולם דמם ושתק בשעת מעמד הר סיני?

עמודים