הרב עמית משגב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמית משגב 23-11: נשים מנגה, גברים ממאדים רב שיח - הרב עמית משגב, מלכה פיוטרקובסקי, הרב ד"ר נבי למהן, הרב מאי שפיגלמן
הרב עמית משגב 20: נזיר מצורע מחלוקת הסוגיות
הרב עמית משגב 13: אבר מן החי בבהמה שמתה הגמרא בפרק גיד הנשה עוסקת במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש האם איסור בשר מן החי כלול בלאו של אבר מן החי או לחילופין בלאו של טרפה.
הרב עמית משגב 15: פסול מומר בשחיטה הגמרא דנה במחלוקת האם ישראל מומר לעבודת כוכבים כשר לשחוט, ומסקנתה שפסול.
הרב עמית משגב 09: 60 שנה למדינה - חובות המדינה ויעדיה - רב שיח פאנל שהתכנס בישיבה בחנוכה תשס"ח, במסגרת ימי עיון לרגל מלאת 60 שנה למדינה. במושב, אותו הנחה הרב עמית משגב (ר"מ בישיבה), נטלו חלק הרב בני לאו - ראש בית מורשה, הרב יואל עמיטל - ר"מ בישיבת שעלבים, והרב יהודה גלעד - ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קבוצת לביא.