פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן בין `שמעתי` ו`אזכור` גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב`ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות?
פרופ' יונתן גרוסמן קש"ת - מגילת רות (הרב יונתן גרוסמן)
פרופ' יונתן גרוסמן תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן דרכי העיצוב של הסיפור המקראי

עמודים